"mercur" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

mercurQuecksilber

Beispieltexte mit "mercur"

mercur și compuși ai mercuruluiQuecksilber und Quecksilberverbindungen
Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, scandiu și ytriu; mercurAlkalimetalle, Erdalkalimetalle; Seltenerdmetalle; Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert; Quecksilber
Stabilirea unor cerințe de eficiență energetică pentru lămpi ar trebui să conducă la o scădere a emisiilor totale de mercur.Die Festlegung von Energieeffizienzanforderungen an Lampen sollte zu einer Abnahme der ihnen insgesamt zuzurechnenden Quecksilberemissionen führen.
Metale alcaline sau alcalino-pământoase; metale din pământuri rare, ytriu și scandiu, chiar amestecate sau aliate între ele; mercurAlkali- oder Erdalkalimetalle; Seltenerdmetalle, Scandium und Yttrium, auch untereinander gemischt oder miteinander legiert; Quecksilber
Cu vapori de mercur sau de sodiuQuecksilber- oder Natriumdampflampen
Conținutul de mercur al elementului de profil.Quecksilbergehalt des Profilelements.
Conținutul de mercur al obiectului derivat de sol.Quecksilbergehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.
conținutul de mercur al lămpii exprimat ca X,X mg;Quecksilbergehalt der Lampen in X,X mg;
sau < 100 s, pentru lămpi cu conținut de mercur sub formă de amalgamoder < 100 s bei Lampen, die Quecksilber in Form von Amalgam enthalten
dispozitivele de măsurare care conțin mercur pentru determinarea punctului de înmuiere.quecksilberhaltige Messinstrumente zur Bestimmung des Erweichungspunktes.
Cu toate acestea, redresoarele cu vapori de mercur cu cuvă metalică se clasifică la poziția 8504.Quecksilberdampfgleichrichter mit Metallgefäß gehören jedoch zu Position 8504.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Mercurul și compușii acestuia sunt foarte toxici pentru oameni, ecosisteme și fauna sălbatică.Quecksilber und seine Verbindungen sind hochgiftig für Menschen, Ökosysteme und wild lebende Tiere.
Mercurul și compușii săi sunt foarte toxici pentru oameni, ecosisteme, fauna și flora sălbatică.Quecksilber und seine Verbindungen sind hochgiftig für Menschen, Ökosysteme und wildlebende Tiere.
Dacă lampa conține mercur:Falls die Lampe Quecksilber enthält, sind folgende zusätzliche Informationen anzugeben:
lămpile cu descărcare în gaze: se înlătură mercurul.Gasentladungslampen: Entfernung des Quecksilbers.
Metale prețioase (aur, argint, metale din grupa platinei, dar nu mercur);Die folgende Eintragung für Albanien wird in alphabethischer Reihenfolge eingefügt: „Albanien a b c d
În mediu se poate transforma în metilmercur, cea mai toxică formă a sa.In der Umwelt kann es sich in Methylquecksilber, seine giftigste Verbindung, umwandeln.
ca standarde de referință în studiile de validare clinică a sfigmomanometrelor fără mercur;als Bezugsnormal in klinischen Studien zur Validierung quecksilberfreier Sphygmomanometer;
Interconversia metaboliților compușilor fenilmercurului face posibilă răspândirea pe distanțe mari.Da sich die Metaboliten der Phenylquecksilberverbindungen ineinander umwandeln können, handelt es sich um grenzüberschreitende Schadstoffe.
Compuși anorganici sau organici ai mercurului, cu o compoziție chimică definită ca mercur (exclusiv amalgamele)Anorganische und organische Quecksilberverbindungen, chemisch als Quecksilber definiert (ohne Amalgame)