"lacuri" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

lacuriSee

Beispieltexte mit "lacuri"

lacuri și vopseleFarbe und Lack
Lacuri colorate; preparate pe bază de lacuri colorateFarblacke; Zubereitungen auf der Grundlage von Farblacken
Lacuri colorante; preparate menționate la nota 3 de capitol, pe bază de lacuri coloranteFarblacke; Zubereitungen im Sinne der Anmerkung 3 zu diesem Kapitel auf der Grundlage von Farblacken
Lacuri de aluminiu pentru utilizare în coloranți numai dacă se menționează în mod explicit.Aluminiumlacke zur Verwendung in Farbstoffen nur wenn ausdrücklich genannt.
Lacuri aluminici preparați din coloranți, destinați a fi utilizați în fabricarea de pigmenți pentru industria farmaceutică [1]Aus Farbstoffen zubereitete Aluminiumlacke zum Herstellen von in der pharmazeutischen Industrie verwendeten Pigmenten [1]
Primă pentru Marile LacuriPrämie Große Seen
Transportul pe căi navigabile interioare cuprinde transporturile internaționale efectuate pe fluvii, râuri, canale și lacuri.Transportleistungen der Binnenschifffahrt sind grenzüberschreitende Transportleistungen auf Flüssen, Kanälen und Binnenseen.
Vopsele și lacuri pe bază de ulei (inclusiv emailuri)Ölanstrichfarben und -lacke
Pot fi utilizate lacuri de aluminiu ale acestui colorant.Aluminiumlacke dieses Farbstoffs sind zugelassen.
Alte vopsele și lacuri pe bază de polimeri sintetici n.c.a.Andere Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von synthetischen Polymeren a. n. g.
Alte vopsele și lacuri pe bază de polimeri acrilici sau viniliciAndere Anstrichfarben und Lacke auf der Grundlage von Acryl- oder Vinylpolymeren

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Vopsele și lacuri: soluții n.c.a.Anstrichfarben und Lacke; Lösungen a. n. g.
Costuri de navlu: Marile Lacuri–Rotterdam:Frachtkosten: Große Seen — Rotterdam:
râurile, canalele și lacurile sunt echipate cu RIS.Flüsse, Kanäle und Seen mit RIS ausgerüstet sind.
Alte vopsele și lacuri, dispersate sau dizolvate în mediu aposAndere Anstrichfarben und Lacke, in einem wässrigen Medium dispergiert oder gelöst
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilorHerstellung von Anstrichmitteln, Druckfarben und Kitten
Peisaje și forme de relief geomorfologice specifice corpurilor de apă continentale permanente (lacuri).Geomorphologische Landschaften und Landformen, die im Zusammenhang mit stehenden Binnengewässern (Seen) entstanden sind.
Produse pentru păr (exclusiv șampoanele, produsele pentru ondularea permanentă și cele pentru întinderea părului, lacurile)Zubereitete Haarbehandlungsmittel (ohne Shampoo, Dauerwellmittel, Entkrausungsmittel und Haarsprays)