"informatică" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

informaticăInformatik und Datenverarbeitung

Beispieltexte mit "informatică"

informatică medicalăDatenverarbeitung in der Medizin
informatică juridicăRechtsinformatik
piraterie informaticăComputer-Piraterie
criminalitate informaticăComputerkriminalität
informatică de gestiuneDatenverarbeitung in der Verwaltung
utilizator de informaticăEDV-Benutzer
probă judiciară informaticădigitaler Beweis
De asemenea, cloud computing și programele informatice sub formă de servicii se dezvoltă treptat ca o nouă paradigmă informatică.Darüber hinaus treten „Cloud Computing“ und „Software as a Service“ als neue Paradigmen im IT-Bereich in Erscheinung.
tehnologie informatică de birouBüroautomation
Tehnologie informatică și rețele TIComputersysteme und IT-Netzwerke
Rector al Universității de Stat de Informatică și Radioelectronică din Minsk.Rektor der Staatlichen Hochschule für Informatik und Radioelektronik Minsk.
Aceste politici de securitate informatică la nivel național, regional sau local se referă la:Diese nationalen, regionalen oder lokalen Strategien für IT-Sicherheit decken Folgendes ab:
echipament, infrastructură informatică și de întreținere indispensabilă pentru sistemele de informare statistică;Ausrüstung, Verarbeitungsinfrastrukturen, Wartung der statistischen Informationssysteme,
Aceste politici de securitate informatică la nivel național, regional sau local pot să vizeze și alte documente de securitate.In diesen nationalen, regionalen oder lokalen Strategien für IT-Sicherheit kann auf andere Sicherheitsdokumente verwiesen werden.
Fiecare stat membru se asigură că aceste politici de securitate informatică se aplică tuturor autorităților care utilizează SFC2014.Jeder Mitgliedstaat stellt sicher, dass jene Strategien für IT-Sicherheit für alle Behörden gelten, die SFC2014 verwenden.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Activități de informare și comunicare, inclusiv telecomunicații, activități ale serviciilor de informare, programare informatică, consultanță și activități conexeInformations- und Kommunikation, einschließlich Telekommunikation, Informationsdienstleistungen, Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
De asemenea, o perspectivă clară în materie de drepturile omului este prezentă în cadrul măsurilor referitoare la securitatea informatică și la lupta împotriva criminalității informatice.Auch bei Maßnahmen zur Computer- und Netzsicherheit und zur Bekämpfung der Cyberkriminalität müssen Menschenrechtsaspekte eindeutig berücksichtigt werden.