"geofizică" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
geofizicăGeophysik

Beispieltexte mit "geofizică"

geofizică detaliatădetaillierte geophysikalische Untersuchungen
Un tip de campanie geofizică.Art der geophysikalischen Kampagne.
Tip de investigație geofizică.Art der geophysikalischen Untersuchung.
O măsurare geofizică georeferențiată la o curbă.Ein räumlich auf eine Kurve referenzierte geophysikalische Messung.
Măsurare geofizică georeferențiată la un punct unic.Räumlich auf eine Einzelpunktposition referenzierte geophysikalische Messung.
Un tip de investigație geofizică sau de set de date geofizice.Art der geophysikalischen Untersuchung oder des Datensatzes.
Stație geofizică responsabilă cu observarea câmpului magnetic.Geophysikalische Station zur Beobachtung des Magnetfelds.
Stație geofizică responsabilă cu observarea câmpului gravitațional.Geophysikalische Station zur Beobachtung des Schwerefelds.
Stație geofizică responsabilă cu observarea evenimentelor seismologice caracterizate de mișcări puternice (cutremure) sau a zgomotului ambiental.Geophysikalische Station zur Beobachtung von seismologischen Ereignissen (Erdbeben u.a.) oder zur Messung der Bodenunruhe.
Stație geofizică responsabilă cu măsurarea modificărilor rezistivității electrice subterană, utilizând variațiile naturale ale câmpului electromagnetic.Geophysikalische Station zur Messung von im Untergrund auftretenden Veränderungen des elektrischen Widerstands mithilfe natürlicher elektromagnetischer Wechselfelder.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Pachetul «Geofizică» conține următoarele tipuri de obiecte spațiale:Die Gruppe ‚Geophysik‘ enthält die folgenden Objektarten:
O anomalie geologică sau de geofizică, în special una recomandată pentru prospectare suplimentară.Eine geologische oder geophysikalische Anomalie, insbesondere eine, bei der weitere Explorationsmaßnahmen sinnvoll erscheinen.
Măsurătoare geofizică de-a lungul axei unei găuri de sondă efectuată cu un dispozitiv special de carotaj.Mit einem speziellen Messgerät durchgeführte geophysikalische Messung entlang der Achse eines Bohrlochs.
Instrumente și aparate de geodezie, de topografie, de arpentaj, de nivelmetrie, de fotogrametrie, de hidrografie, de oceanografie, de hidrologie, de meteorologie sau de geofizică, cu excepția busolelor; telemetreInstrumente, Apparate und Geräte für die Geodäsie, Topografie, Fotogrammmetrie, Hydrografie, Ozeanografie, Hydrologie, Meteorologie oder Geophysik, ausgenommen Kompasse; Entfernungsmesser