"fuziune" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
fuziuneFusion von Unternehmen

Beispieltexte mit "fuziune"

fuziune nuclearăKernfusion
fuziune internaționalăgrenzüberschreitende Unternehmensfusion
tratat de fuziuneFusionsvertrag
Punerea în aplicare a cercetării în domeniul energiei de fuziuneDurchführung der Fusionsenergieforschung
numărul de bursieri și de stagiari din cadrul programul de fuziune al EuratomDie Zahl der Stipendiaten und Auszubildenden im Rahmen des Euratom-Fusionsprogramms
Euratom – Întreprinderea comună europeană pentru ITER – Fuziune pentru energie (F4E)Euratom — Europäisches Gemeinsames Unternehmen ITER — Kernfusion für die Energiegewinnung
Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziție rămân legal acordate.Die Rechtmäßigkeit von vor der Fusion bzw. Übernahme rechtmäßig gewährten De-minimis-Beihilfen wird dadurch nicht in Frage gestellt.
Întreprinderea comună pentru ITER – Fuziune pentru Energie (F4E) – Cheltuieli de gestiune administrativăEuropäisches gemeinsames Unternehmen ITER — Kernfusion für die Energiegewinnung — Verwaltungsausgaben
numărul de spin-off-uri rezultate din cercetarea în domeniul energiei de fuziune în cadrul programului EuratomDie Zahl der Spin-offs aus der Fusionsforschung im Rahmen des Euratom-Programms
Punerea bazelor viitoarelor centrale de fuziune nucleară prin dezvoltarea de materiale, tehnologii și de modele conceptualeSchaffung der Grundlagen für künftige Fusionskraftwerke durch Entwicklung von Werkstoffen, Technologien und Entwürfen
să pună bazele viitoarelor centrale de fuziune nucleară prin dezvoltarea de materiale, tehnologii și de modele conceptuale;Schaffung der Grundlagen für künftige Fusionskraftwerke durch Entwicklung von Werkstoffen, Technologien und Entwürfen,

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

radiodifuziuneHörfunk
Uniunea Europeană de RadiodifuziuneUnion der europäischen Rundfunkorganisationen
Rolul serviciului public de radiodifuziuneDie Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Diversificarea serviciilor publice de radiodifuziuneDiversifizierung der öffentlich-rechtlichen Rundfunkdienstleistungen
Alegerea finanțării serviciilor publice de radiodifuziuneWahl des Systems zur Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks
Caracterul de ajutor de stat al finanțării publice a organismelor publice de radiodifuziuneBeihilfecharakter der staatlichen Finanzierung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten
Dispozitivul nu primește semnale sonore de radiodifuziune.Das Gerät empfängt keine Tonsignale über Rundfunk.
un aparat de recepție de radiodifuziune combinat cu un cititor CD/DVD;einem Rundfunkempfangsgerät, kombiniert mit einem CD/DVD-Spieler;
Respectiva licență este de multe ori limitată la activități de radiodifuziune.Diese Lizenz ist häufig auf reine Sendetätigkeiten beschränkt.
Consilier media și fost președinte al Companiei de stat de radiodifuziune și televiziune.Medienberater und ehemaliger Präsident der staatlichen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft.
cercetarea și dezvoltarea în domeniul energiei nucleare (inclusiv tehnologiile de fuziune);Forschung und Entwicklung im Bereich der Kernenergie (einschließlich Fusionstechnologien),
să ofere contribuția Euratom la organizația internațională ITER pentru energia prin fuziune;Bereitstellung des Euratom-Beitrags für die Internationale ITER-Fusionsenergieorganisation;
Aparate de emisie pentru radiodifuziune și televiziune, care încorporează un aparat de recepțieSendegeräte für den Rundfunk oder das Fernsehen, mit eingebautem Empfangsgerät