"fizică" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

fizicăexakte Naturwissenschaften

Beispieltexte mit "fizică"

fizică nuclearăKernphysik
educație fizicăLeibeserziehung
agresiune fizicăAngriff auf Leib und Leben
dizabilitate fizicăKörperbehinderter
dreptul la integritate fizicăRecht auf körperliche Unversehrtheit
Victimă a torturii sau a altei forme de violență fizicăOpfer von Folter oder einer anderen Form von physischer Gewalt
Proces de sortare care utilizează metodele de separare fizică.Sortierung durch mechanische Trennverfahren.
Metoda de încercare virtuală ar trebui să asigure același nivel de încredere în rezultate ca și încercarea fizică.Eine virtuelle Prüfungsmethode sollte ebenso zuverlässige Ergebnisse liefern wie eine physische Prüfung.
Toate celelalte părți care rămân în apropierea acestor componente sunt considerate ca făcând parte din protecția fizică.Alle verbleibenden umgebenden Teile gelten als Teil des physischen Schutzes.
Nicio înregistrare „suprafață” și „producție”: acest cod se utilizează când lipsesc suprafața și producția fizică.Keine Angabe Fläche und Produktion: Einzutragen, wenn Fläche und mengenmäßige Erzeugung nicht vorliegen.
Producția fizică anuală totală (în tone)jährliche Gesamtausbringungsmenge (in Tonnen)
identitatea și adresa fizică a intermediarului de credite;die Identität und Anschrift des Kreditvermittlers,
identitatea și adresa fizică a sursei care emite informațiile;die Identität und Anschrift des Urhebers der Informationen;
Instrumente și aparate pentru analiza fizică sau chimică n.c.a.Instrumente und Apparate für physikalische oder chemische Untersuchungen, a. n. g.
Producția fizică de hârtie (NACE 21). (sursă: statistici privind producția)Papiererzeugung (NACE 21) (Quelle: Produktionsstatistiken).
Sex și descriere fizică (înălțime, culoarea ochilor, semne distinctive etc.):Geschlecht und Personenbeschreibung (Körpergröße, Augenfarbe, besondere Kennzeichen usw.):
Proximitatea fizică facilitează schimbul de informații, idei și cunoștințe între întreprinderi.Die geografische Nähe erleichtert den Austausch von Informationen, Ideen und Wissen zwischen den Unternehmen.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

geofizicăGeophysik
geofizică detaliatădetaillierte geophysikalische Untersuchungen
Un tip de campanie geofizică.Art der geophysikalischen Kampagne.
Tip de investigație geofizică.Art der geophysikalischen Untersuchung.
N = persoană fizică/L = persoană juridică.N = natürliche Person / L = juristische Person
O măsurare geofizică georeferențiată la o curbă.Ein räumlich auf eine Kurve referenzierte geophysikalische Messung.
Măsurare geofizică georeferențiată la un punct unic.Räumlich auf eine Einzelpunktposition referenzierte geophysikalische Messung.
Stație geofizică responsabilă cu observarea câmpului magnetic.Geophysikalische Station zur Beobachtung des Magnetfelds.
Stație geofizică responsabilă cu observarea câmpului gravitațional.Geophysikalische Station zur Beobachtung des Schwerefelds.