"filială" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

filialăTochtergesellschaft

Beispieltexte mit "filială"

Filială a Univest-M.Tochtergesellschaft von Univest-M.
Filială a LLC Triple.Tochtergesellschaft von LLC Triple.
Filială a entității desemnate Petropars LtdTochterunternehmen der bezeichneten Einrichtung Petropars Ltd
filială comună pentru mai multe întreprinderigemeinsame Tochtergesellschaft
Filială a entității desemnate Petropars Iran CompanyTochterunternehmen der bezeichneten Einrichtung Petropars Iran Company
Filială (100 %) a Companiei Naționale Iraniene a Petrolului (NIOC).Tochtergesellschaft (zu 100 %) der National Iranian Oil Company (NIOC).
valoarea justă a investiției realizate de investitor în filială.dem beizulegenden Zeitwert des Anteils der Investmentgesellschaft an dem Tochterunternehmen.
valoarea justă a investiției realizate de entitatea de investiții în filială.dem beizulegenden Zeitwert der Anteile der Investmentgesellschaft an dem Tochterunternehmen.
Este o filială a Azores Shipping Company.Ist eine Tochtergesellschaft der Azores Shipping Company.
Firmă-paravan, deținută sau controlată de IRISL sau de o filială a IRISL.Scheinfirma im Eigentum oder unter der Kontrolle der IRISL oder einer ihrer Tochterfirmen.
informații financiare rezumate cu privire la filială (a se vedea punctul B10).zusammengefasste Finanzinformationen über das Tochterunternehmen (siehe Paragraph B10).
Aceasta includea, în special, o societate de credit funciar, DMA, filială a DCL.Zur ihr gehörte insbesondere auch die Bodenkreditanstalt DMA (Tochtergesellschaft von DCL).
tipul și valoarea sprijinului furnizat pentru fiecare filială neconsolidată șiArt und Höhe der dem einzelnen nicht konsolidierten Tochterunternehmen gewährten Hilfe und
Pentru fiecare filială neconsolidată, o entitate de investiții trebuie să prezinte:Für jedes nicht konsolidierte Tochterunternehmen hat die Investmentgesellschaft Folgendes anzugeben:
să continue să contabilizeze o investiție într-o filială în conformitate cu IFRS 9;seine Anteile an einem Tochterunternehmen weiterhin nach IFRS 9 zu bilanzieren.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

o întreprindere-filială în sensul articolelor 1 și 2 din Directiva 83/349/CEE;ein Tochterunternehmen im Sinne der Artikel 1 und 2 der Richtlinie 83/349/EWG,
Același lucru este valabil și pentru societățile străine care au o filială în Liechtenstein.Das Gleiche gilt für ausländische Unternehmen, die in Liechtenstein eine Niederlassung betreiben.
Norsk FilmStudio AS, înființată în 1989, era o filială deținută integral de către Norsk Film AS.Die Norsk FilmStudio AS, die 1989 gegründet wurde, war ihrerseits ein hundertprozentiges Tochterunternehmen der Norsk Film AS.
Norsk FilmStudio AS și-a continuat activitatea sub formă de filială deținută integral de Filmparken AS.Die Norsk FilmStudio AS wurde als hundertprozentige Tochter der Filmparken AS weitergeführt.
interes minoritar Capitaluri proprii într-o filială care nu se pot atribui, direct sau indirect, unei societăți mamă.Nicht beherrschender Anteil Eigenkapital in einem Tochterunternehmen, das weder mittel- noch unmittelbar einem Mutterunternehmen zurechenbar ist.
În toate celelalte cazuri, instrumentele care conțin drepturi de vot potențiale într-o filială sunt contabilizate în conformitate cu IFRS 9.In allen anderen Fällen werden Instrumente, die potenzielle Stimmrechte in einem Tochterunternehmen umfassen, nach IFRS 9 bilanziert.
Consecințele modificării participațiilor în capitalurile proprii ale societății mamă într-o filială, care nu au ca rezultat pierderea controluluiFolgen von Veränderungen des Eigentumsanteils des Mutterunternehmens an einem Tochterunternehmen, die nicht zu einem Beherrschungsverlust führen