"cvorum" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

cvorumBeschlussfähigkeit

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Cvorumul Biroului este întrunit atunci când sunt prezenți cel puțin jumătate dintre membri.Das Präsidium ist beschlussfähig, wenn mindestens die Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
Cvorumul unei comisii este întrunit atunci când mai mult de jumătate din membrii săi sunt prezenți.Eine Fachkommission ist beschlussfähig, wenn mehr als die Hälfte ihrer Mitglieder anwesend ist.
Cvorumul Adunării Plenare este întrunit atunci când sunt prezenți mai mult de jumătate din numărul membrilor.Die Plenarversammlung ist beschlussfähig, wenn die Mehrheit der Mitglieder anwesend ist.
Convocarea Biroului, cvorumul și adoptarea deciziilorEinberufung des Präsidiums, Beschlussfähigkeit und Beschlussfassung
Toate deciziile sau voturile obținute în ședință înainte de verificarea cvorumului rămân valabile.Die in der Sitzung vor Feststellung der Beschlussfähigkeit ergangenen Beschlüsse oder Abstimmungen bleiben gültig.
Alegerile se pot desfășura numai după verificarea cvorumului prevăzut la articolul 21 alineatul (1) prima teză.Die Wahl kann nur nach Feststellung der Beschlussfähigkeit gemäß Artikel 21 Absatz 1 erster Satz stattfinden.
În cazul în care numărul membrilor prezenți este mai mic de zece, președintele poate constata că nu a fost întrunit cvorumul.Sind weniger als zehn Mitglieder anwesend, kann der Vorsitzende die Beschlussunfähigkeit feststellen.
Președintele poate hotărî întreruperea ședinței comisiei pentru cel mult zece minute înainte de a trece la verificarea întrunirii cvorumului.Der Vorsitzende kann die Fachkommissionssitzung vor der Feststellung der Beschlussfähigkeit für höchstens zehn Minuten unterbrechen.
În cazul în care nu a fost solicitată verificarea întrunirii cvorumului, toate voturile se consideră valabile, indiferent de numărul de membri prezenți.Solange die Feststellung der Beschlussfähigkeit nicht beantragt wurde, ist jede Abstimmung ungeachtet der Zahl der Anwesenden gültig.