"crom" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

cromChrom

Beispieltexte mit "crom"

sub 5,2 % cromweniger als 5,2 GHT Chrom
crom hexavalent și compuși ai cromului hexavalentSechswertiges Chrom und Chrom(VI)-Verbindungen
Maximizarea absorbției de tananți pe bază de cromMaximierung der Auszehrung von Chromgerbstoffen
Acoperite cu oxizi de crom sau cu crom și oxizi de crommit Chromoxiden oder mit Chrom und Chromoxiden überzogen
Se aplică numai instalațiilor care utilizează tanarea cu crom.Anwendbar ausschließlich auf Anlagen, die Chromgerbung durchführen.
Peptone și derivații lor; alte substanțe proteice și derivații lor, nedenumite și necuprinse în altă parte; pulbere de piele, tratată sau nu cu cromPeptone und ihre Derivate; andere Eiweißstoffe und ihre Derivate, anderweit weder genannt noch inbegriffen; Hautpulver, auch chromiert
sulfat de crom (III) și hexahidratul săuChrom-(III)-Sulfat und sein Hexahydrat
clorură de crom (III) și hexahidratul săuChrom-(III)-Chlorid und sein Hexahydrat
Conținutul de crom al elementului de profil.Chromgehalt des Profilelements.
Conținutul de crom al obiectului derivat de sol.Chromgehalt des abgeleiteten Bodenobjektes.
Aliaje de crom cu un conținut de nichel peste 10 % din greutateChromlegierungen mit einem Nickelgehalt von mehr als 10 GHT
Totuși, oțelurile cu crom pot conține carbon în proporție mai ridicată;Chromstähle dürfen jedoch höhere Kohlenstoffgehalte aufweisen.
Unele dintre acestea conțin cantități mici de plumb, cadmiu și crom hexavalent.Einige dieser Teile enthalten geringe Mengen von Blei, Cadmium und sechswertigem Chrom.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Cromatograma pentru TAG a unui ulei de măsline virgin „Chamlali”.HPLC-Chromatogramm der TAG in einem nativen Olivenöl aus „Chemlali“-Oliven.
cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioniIonenausschluss-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie mit Brechungsindexdetektor (HPLC-RI)
cromatografie lichidă de înaltă performanță (CLHP) cuplată la un detector UV (monografie din farmacopeea europeană 2.2.29).Hochleistungsflüssigkeitschromatografie (HPLC) mit UV-Detektor (Europäisches Arzneibuch, Monographie 2.2.29).
Cromatograf cu gaz care poate fi utilizat cu coloană capilară, prevăzut cu un dispozitiv de injectare cu splitare, format din următoarele:Gaschromatograph, geeignet für die Verwendung von Kapillarsäulen, mit Splitsystem, bestehend aus:
Cromatograma în fază gazoasă a fracțiunii de steroli și de dialcooli triterpenici a unui ulei de măsline lampant (eluat cu etalon intern)Gaschromatogramm der Sterin- und Triterpen-Dialkohol-Fraktion von Lampantöl (mit dem internen Standard versetzt)
cromatografie de înaltă performanță în mediu lichid cu indice de refracție (HPLC-RI) și excludere de ioni – pentru determinarea propionatului total; șiIonenausschluss-Hochleistungsflüssigkeitschromatografie mit Brechungsindexdetektor (HPLC-RI) — zur Bestimmung von Gesamtpropionat und
Cromul hexavalent este folosit la dozatoarele de substanțe alcaline utilizate pentru a produce fotocatozii din amplificatoarele de imagine pentru imagini radiologice.Sechswertiges Chrom wird in Alkali-Dispensern zur Verwendung bei der Herstellung von Fotokathoden in Röntgenbildverstärkern verwendet.
Magnezie topită conținând în greutate minimum 15 % trioxid de dicromSchmelzmagnesia mit einem Gehalt an Dichromtrioxid von 15 GHT oder mehr
Toluen, de calitate cromatografică.Toluol für die Chromatographie,
n-Hexan, de calitate cromatografică.n-Hexan für die Chromatographie,
Acetonă, de calitate cromatografică.Aceton für die Chromatographie,
Eter etilic, de calitate cromatografică.Ethylether für die Chromatographie,
Examinare vizuală sau coordonate tricromaticeSichtprüfung oder Messung der Farbwertanteile
Coordonate tricromatice în caz de incertitudiniim Zweifelsfall Messung der Farbwertanteile
Coordonatele cromatice trebuie să fie respectate.Die Farbwertanteile müssen den Vorschriften entsprechen.