"consorțiu" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
consorțiuKonsortium

Beispieltexte mit "consorțiu"

mențiunea dacă contractul a fost atribuit unui consorțiu.Angabe, ob der Auftrag an ein Konsortium vergeben wurde.
mențiunea dacă concesiunea a fost atribuită unui consorțiu.Angabe, ob die Konzession an ein Konsortium vergeben wurde.
Toți studenții vor fi invitați la conferințele și seminarele organizate de consorțiu.Alle Studierenden werden zur Teilnahme an den vom Konsortium organisierten Konferenzen und Seminaren eingeladen.
ÎR raportează Consiliului cu privire la punerea în aplicare a prezentei decizii pe baza rapoartelor periodice pregătite de consorțiu.Der Hohe Vertreter unterrichtet den Rat auf der Grundlage regelmäßiger Berichte des Konsortiums über die Durchführung dieses Beschlusses.
Acordul de consorțiu poate prevedea, printre altele, următoarele:Die Konsortialvereinbarung kann unter anderem Folgendes regeln:
mențiunea dacă contractul a fost atribuit unui grup de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele).Angabe, ob der Auftrag an eine Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern (gemeinsames Unternehmen, Konsortium oder andere) vergeben wurde.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Consorțiul îndeplinește această sarcină sub responsabilitatea ÎR.Das Konsortium nimmt diese Aufgabe unter der Verantwortung des Hohen Vertreters wahr.
Consorțiul nu are resurse financiare independente și nici autoritatea de a colecta alte fonduri.Das Konsortium verfügt weder über unabhängige finanzielle Ressourcen noch über die rechtliche Befugnis, sonstige Mittel zu beschaffen.
Consorțiul, însărcinat cu proiectul, va fi responsabil de găzduirea site-ului internet, de conceperea și de administrarea tehnică a acestuia;Das mit dem Projekt betraute Konsortium ist für Webhosting, Webdesign und die technische Pflege der Website verantwortlich.
organizarea internă a consorțiului;die interne Organisation des Konsortiums;
În acest scop, ÎR încheie acordurile necesare cu consorțiul.Hierzu trifft der Hohe Vertreter die notwendigen Vereinbarungen mit dem Konsortium.
Toate documentele strategice vor fi publicate pe site-ul consorțiului.Alle Strategiepapiere werden auf der Website des Konsortiums veröffentlicht.
În acest scop, Comisia încheie un acord de finanțare cu consorțiul.Zu diesem Zweck schließt sie eine Finanzierungsvereinbarung mit dem Konsortium.
Documentele strategice vor acoperi subiectele incluse în mandatul consorțiului.Die Strategiepapiere werden Themen aus dem Bereich des Mandats des Konsortiums behandeln.
Publicațiile consorțiului vor fi promovate și susținute prin înregistrări istorice specifice;Die Veröffentlichungen des Konsortiums werden gefördert und durch spezifische historische Aufzeichnungen unterstützt.
Promovarea dialogului ad hoc orientat pe subiecte, dintre grupurile de reflecție din cadrul consorțiului și SEAE;Förderung eines themenbezogenen Ad-hoc-Dialogs zwischen den Reflexionsgruppen des Konsortiums und dem EAD;