"concediu" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
concediuRuhezeit

Beispieltexte mit "concediu"

concediu medicalKrankheitsurlaub
concediu plătitbezahlter Urlaub
concediu parentalErziehungsurlaub
concediu fără platăunbezahlter Urlaub
concediu de maternitateMutterschaftsurlaub
concediu de paternitateVaterschaftsurlaub
concediu din motive socialeUrlaub aus sozialen Gründen
concediu pentru motive specialeSonderurlaub
Concediu în interesul serviciuluiUrlaub im dienstlichen interesse
concediu pentru formare profesionalăBildungsurlaub
concediu pentru activități politiceBeurlaubung wegen politischer Betätigung
Un astfel de concediu nu constituie o măsură disciplinară.Dieser Urlaub ist keine Disziplinarmaßnahme.
Durata minimă a fiecărei perioade de concediu este de o lună.Die Dauer des in Anspruch genommenen Urlaubs muss jeweils mindestens einen Monat betragen.
În afară de concediul anual, funcționarului i se poate acorda, la cerere, un concediu special.Außer dem Jahresurlaub kann dem Beamten auf Antrag Dienstbefreiung gewährt werden.
Prin urmare, entitatea recunoaște o datorie egală cu plata a douăsprezece zile de concediu medical.Daher bilanziert das Unternehmen eine Schuld in Höhe von 12 Tagen Krankengeld.
Prezentul articol se aplică prin analogie funcționarilor care se întorc dintr-un concediu pentru interese personale.”;Dieser Artikel gilt sinngemäß auch für Beamte, die aus dem Urlaub aus persönlichen Gründen zurückkehren."
Până la data reintegrării sale efective sau a detașării, agentul rămâne în concediu fără plată pentru interese personale.Bis zu seiner tatsächlichen Wiedereinweisung oder seiner Abordnung dauert der unbezahlte Urlaub aus persönlichen Gründen an.
În mod excepțional, agentul temporar poate beneficia, la cerere, de concediu fără plată pentru probleme personale cu caracter imperios.In Ausnahmefällen kann dem Bediensteten auf Zeit auf Antrag ein unbezahlter Urlaub aus zwingenden persönlichen Gründen gewährt werden.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Concediul medical nefolosit poate fi reportat pentru un an calendaristic.Nicht in Anspruch genommene Krankheitstage können ein Kalenderjahr vorgetragen werden.
Concediul în interesul serviciului este reglementat de următoarele norme:Für den Urlaub im dienstlichen Interesse gelten folgende Vorschriften:
Concediul nu poate fi prelungit peste durata contractului agentului în cauză.Dieser Urlaub kann nicht über die Laufzeit des Vertrags des Bediensteten hinaus andauern.
Concediul poate fi luat sub forma unei încetări totale a activității sau a unei reduceri a acesteia la jumătate de normă.Der Elternurlaub kann auf Vollzeit- oder Halbzeitbasis genommen werden.
Concediul se acordă doar în cazul în care soțul funcționarului exercită cel puțin o activitate remunerată cu jumătate de normă.Die Dienstbefreiung wird nur gewährt, wenn der Ehegatte des Beamten mindestens halbzeitlich erwerbstätig ist.
O entitate are 100 de angajați care au fiecare dreptul la cinci zile lucrătoare de concediu medical plătit în fiecare an.Ein Unternehmen beschäftigt 100 Mitarbeiter, die jeweils Anspruch auf fünf bezahlte Krankheitstage pro Jahr haben.
folosirea internetului pentru a comanda servicii de cazare pe perioada concediului (hoteluri etc.) în cursul ultimelor 12 luni;Nutzung des Internets in den letzten zwölf Monaten zur Buchung von Ferienunterkünften (Hotel usw.);
Funcționarii au dreptul, într-un an calendaristic, la un concediu anual de două zile lucrătoare pentru fiecare lună de activitate.Dem Beamten steht für jedes Kalenderjahr ein Jahresurlaub von zwei Arbeitstagen je Dienstmonat zu.
În situații excepționale, autoritatea împuternicită să facă numiri poate totuși hotărî să pună capăt concediului și să reintegreze funcționarul.Bei einem Ausnahmezustand kann die Anstellungsbehörde entscheiden, den Urlaub zu beenden und den Beamten wieder einzuweisen.
În schimb, ar trebui utilizate mai frecvent alte instrumente de reorganizare (mai puțin costisitoare), cum ar fi concediul cu plată redusă, pachetele de pensii etc.Stattdessen sollten verstärkt andere (billigere) Umstrukturierungsinstrumente genutzt werden, z. B. Beurlaubungen bei reduziertem Gehalt und Rentenpakete usw.