"clădire" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

clădireGebäude

Beispieltexte mit "clădire"

clădire publicăöffentliches Gebäude
Clădire în care se desfășoară activități industriale și de producțieProduktions- und Industriegebäude
Clădire sau o structură al cărei scop principal este de a facilita practicile religioase.Gebäude oder Bauwerk, das in erster Linie der Religionsausübung dient.
Clădire sau o structură al cărei scop principal este de a facilita practica religioasă a unei comunități creștine.Gebäude oder Bauwerk, das in erster Linie der Religionsausübung einer christlichen Gemeinschaft dient.
Clădire sau o structură al cărei scop principal este de a facilita practica religioasă a unei comunități musulmane.Gebäude oder Bauwerk, das in erster Linie der Religionsausübung einer muslimischen Gemeinschaft dient.
Clădire sau o structură al cărei scop principal este de a facilita practica religioasă a unei comunități evreiești sau samaritene.Gebäude oder Bauwerk, das in erster Linie der Religionsausübung einer jüdischen oder samaritanischen Gemeinschaft dient.
Activitate găzduită în clădire.Aktivität innerhalb des Gebäudes.
Localizarea unui serviciu prin trimitere la o clădire.Beschreibung des Standorts des Dienstes durch Verweis auf ein Gebäude.
Numărul tronsoanelor de clădire prezente în clădire.Anzahl der Baueinheiten im Gebäude.
Geometria clădirii este reprezentată de un punct situat la intrarea în clădire.Die Gebäudegeometrie wird durch einen Punkt am Eingang des Gebäudes dargestellt.
Măsuri legate de clădire (masa termală etc.)Gebäudebezogene Maßnahmen (thermische Masse usw.)
fizic (gard, barieră, clădire din materiale solide etc.)physische Mittel (Zaun, Barriere, solides Gebäude usw.);
Această clădire nu este luată în considerare în cele ce urmează.Das Gebäude Nr. 31 (ein Lagerschuppen) fehlt und bleibt im Folgenden unberücksichtigt.
O clădire se referă la orice structură construită sau montată pe situl său de manieră permanentă.Als Gebäude wird ein an seinem Standort dauerhaft errichtetes Bauwerk bezeichnet.
O «BuildingPart» este o subdiviziune a unei «Clădiri», care ar putea fi considerată o clădire în sine.Ein BuildingPart ist ein Teil eines Gebäudes, der selbst als Gebäude betrachtet werden kann.
O clădire care convertește energia eoliană într-o mișcare de rotație prin intermediul unor vele sau lame reglabile.Ein Gebäude, das Windenergie mittels verstellbarer Segel oder Schaufeln in eine Drehbewegung umwandelt.
Tip de date care grupează geometria în 3D a unei clădiri sau a unei părți de clădire și metadatele aferente acestei geometrii.Datentyp zur Gruppierung der 3D-Geometrie eines Gebäudes oder Gebäudeteils und die dieser Geometrie zugeordneten Metadaten.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Clădirea regimentului cu sală pentru educațieRegimentsgebäude mit Schulungsraum
Clădirea (sau o componentă a clădirii) găzduiește birouri.In dem Gebäude (oder Gebäudekomponente) befinden sich Büros.
Clădirea (sau o componentă a clădirii) găzduiește două locuințe.In dem Gebäude (oder Gebäudekomponente) befinden sich zwei Wohnungen.
Clădirea (sau o componentă a clădirii) găzduiește servicii publice.Das Gebäude (oder der Gebäudekomponente) wird für öffentliche Dienstleistungen genutzt.
Clădirea (sau o componentă a clădirii) găzduiește o singură locuință.In dem Gebäude (oder Gebäudekomponente) befindet sich nur eine Wohnung.
Clădirea (sau o componentă a clădirii) găzduiește activități comerciale.Das Gebäude (oder der Gebäudekomponente) wird für Handelszwecke genutzt.
Clădirea (sau o componentă a clădirii) este utilizată în scopuri rezidențiale.Das Gebäude (oder der Gebäudekomponente) wird zu Wohnzwecken genutzt.
Este clădirea o construcție solidă?Ist das Gebäude von solider Bauweise?
Părțile din care este alcătuită clădirea.Die Gebäudeteile, aus denen das Gebäude besteht.
Este clădirea construită din materiale solide?Ist das Gebäude solide gebaut?
Este dotată clădirea cu un sistem de alarmă eficace?Verfügt das Gebäude über eine wirksame Alarmanlage?
Este dotată clădirea cu un sistem de supraveghere video cu circuit închis (CCTV)?Verfügt das Gebäude über ein wirksames Überwachungskamerasystem?
Reducerea necesarului de energie în energie primară în comparație cu clădirea de referințăVerringerung des Primärenergieverbrauchs im Vergleich zum Referenzgebäude
O clădire ornată și fortificată de mari dimensiuni, de obicei construită cu scopul de a constitui o reședință privată sau de a oferi protecție.Ein großes, künstlerisch gestaltetes oder befestigtes Gebäude, in der Regel als Privatresidenz oder zu Wehrzwecken errichtet.