"butan" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

butanButan

Beispieltexte mit "butan"

Încărcarea cu butan până la saturațieButanbeladung bis zum Durchbruch

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Butanolul sau alți alcooli obținuți prin conversia materiei organice din biomasă regenerabilă; precum șiButanol oder andere Alkohole, erzeugt durch die Umwandlung organischer Stoffe aus erneuerbarer Biomasse und
Litchi (Pulasan, rambutan, mangustan)Lychee (Litschi) (Pulasan, Zwillingspflaume (Nefelio), Mangostan)
Uleiuri reziduale (petrol), turnul de deizobutanizare;Rückstandsöle (Erdöl), Isobutanabtrennungskolonne
Reziduuri (petrol), sedimente din unitatea de separare a butanului;Rückstände (Erdöl), Sumpfprodukte, Butan, Splitter
Distilate (petrol), fracție ușoară cracată termic, aromatice debutanizate;Destillate (Erdöl), leicht, thermisch gekrackt, Butan abgetrennt, aromatisch
Fracția nafta (petrol), întreaga gamă de compuși alchilați, cu conținut de butan;Naphtha (Erdöl), gesamtes Alkylatbenzin, butanhaltig
Acizi mono-, di- sau tricloroacetici; acizii propionic, butanoic și pentanoic; sărurile și esterii acestoraMono-, Di- oder Trichloressigsäure; Propionsäure, Buttersäuren, Valeriansäuren; ihre Salze und Ester
Catalizator cu un conținut predominant de acid dinonilnaftalendisulfonic, sub formă de soluție în izobutanolKatalysator, bestehend im Wesentlichen aus Dinonylnaphthalindisulfonsäure, in Isobutanol gelöst