"bunăstare" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

bunăstareSozialhilfe

Beispieltexte mit "bunăstare"

bunăstare socialăGemeinwohl
Sănătate, schimbări demografice și bunăstareGesundheit, demografischer Wandel und Wohlergehen
Alte servicii neincluse în niciuna dintre celelalte valori mai restrânse ale «3_1_CommercialServices», cum ar fi servicii de înfrumusețare și de bunăstare.Sonstige, nicht in den Unterkategorien von 3_1_CommercialServices enthaltene Dienstleistungen wie Kosmetikdienstleistungen und gesundheitsergänzende Dienstleistungen.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Bunăstarea animalelor ar trebui să includă studii în conformitate cu articolul 5 litera (b) punctul (iii) din Directiva 2010/63/UE.Unter ‚Tierschutz‘ sollten Untersuchungen gemäß Artikel 5 Buchstabe b Ziffer iii der Richtlinie 2010/63/EU erfasst werden.
Plăți pentru agromediu și bunăstarea animalelorZahlungen für Agrarumweltmaßnahmen und Tierschutz
Măsuri privind sănătatea și bunăstarea animalelorTiergesundheit und Tierschutz
Proiect-pilot – Rețeaua europeană coordonată pentru bunăstarea animalelorPilotprojekt — Europäisches Netzwerk für Tierschutz
Utilizarea produselor biocide din anumite tipuri de produse poate genera preocupări legate de bunăstarea animalelor.Die Verwendung von Biozidprodukten bestimmter Produktarten kann Anlass zu Bedenken in Bezug auf den Tierschutz geben.
promovarea activităților de acvacultură sustenabile, în special în ceea ce privește protecția mediului, sănătatea animală și bunăstarea animalelor;Förderung einer nachhaltigen Aquakultur, insbesondere in Bezug auf Umweltschutz, Tiergesundheit und Tierschutz;
optimizarea costurilor de producție și a randamentului investițiilor ca reacție la standardele de mediu și la cele privind bunăstarea animalelor, precum și stabilizarea prețurilor de producție;Optimierung der Produktionskosten und Investitionserträge als Reaktion auf Umwelt- und Tierschutznormen und Stabilisierung der Erzeugerpreise;