"bancă" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

bancăBank

Beispieltexte mit "bancă"

bancă agricolăLandwirtschaftsbank
bancă centralăZentralbank
bancă comercialăGeschäftsbank
bancă industrialăIndustriekreditbank
bancă cooperatistăGenossenschaftsbank
bancă de statöffentlich-rechtliche Bank
bancă de economiiSparkasse
bancă de dezvoltareEntwicklungsbank
bancă de investițiiInvestitionsbank
soldului rezidual pozitiv al contului de avans, în numerar sau la bancă.des positiven Restsaldos der Zahlstelle, in bar oder auf dem betreffenden Bankkonto.
Evaluarea DMA ca bancă de dezvoltareBewertung in Bezug auf DMA als Entwicklungsbank
EAA – bancă „rea” în aprilie 2010EAA – Abwicklungsanstalt April 2010
Bank Tejarat este o bancă deținută parțial de stat.Die Bank Tejarat ist eine teilweise in Staatseigentum befindliche Bank.
Evaluarea DMA ca bancă de dezvoltare care beneficiază de ajutor de restructurareBewertung von DMA als Entwicklungsbank, die eine Umstrukturierungsbeihilfe erhält
Garanția este oferită de către o bancă sau o instituție financiară autorizată.Die Sicherheit wird von einer Bank oder einem zugelassenen Finanzinstitut gestellt.
Garanția în numerar stabilită de bancă este remunerată după rata overnight (Eonia).Die von der Bank gestellten Barsicherheiten werden zum Übernacht-Zinssatz (Eonia) verzinst.
Statutul cumpărătorului/debitorului/garantului, de exemplu suveran, bancă privată, altă entitate privatăStatus des Käufers/Kreditnehmers/Garantiegebers, z. B. Staat, Privatbank, sonstige private Einrichtung

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

bancă privatăPrivatbank
bancă funciarăbanque foncière
bancă popularăVolksbank
bancă ipotecarăHypothekenbank
Eroare de plată (plată în curs de efectuare de către bancă)Zahlungsfehler (von der Bank noch nicht getätigte Zahlung)
Fondul trebuie să menționeze în acordul cu fiecare bancă ce anume constituie un segment considerabil.Der Fonds muss in der Vereinbarung mit jeder einzelnen Bank genau angeben, was „wesentlicher Teil“ bedeutet.
Prețul recapitalizării va fi stabilit individual pentru fiecare bancă, pe baza ratei dobânzii aplicabile.Die Vergütungssätze für die Rekapitalisierung werden individuell für jede Bank auf der Grundlage des anwendbaren Zinssatzes festgelegt.
Garanția se oferă de către o bancă sau instituție financiară autorizată cu sediul într-un stat membru.Die Sicherheit wird von einem zugelassenen Bank- oder Finanzinstitut mit Sitz in einem der Mitgliedstaaten gestellt.
Fondul va încadra fiecare bancă în una dintre cele trei clase de risc, pe baza unor criterii obiective [16].Der Fonds stuft jede Bank anhand von objektiven Kriterien in eine der drei Risikoklassen ein [16].
Această acțiune ar permite recuperarea de la bancă a unei părți din ajutor, după ce aceasta și-a restabilit viabilitatea.Dadurch könnte sich der Staat nach Wiederherstellung der Rentabilität einen Teil der Beihilfe von der Bank wieder zurückholen.
Datele privind terminalele disting între ghișeul automat de bancă (ATM), terminale POS și terminale pentru carduri cu funcție de monedă electronicăDaten über Terminals unterscheiden zwischen Geldautomaten, POS-Terminals und E-Geld-Kartenterminals.