"apel" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

apelRechtsmittel

Beispieltexte mit "apel"

apel la o autoritate administrativăVerwaltungsbeschwerde
Sesizarea comitetului de apelBefassung des Berufungsausschusses
Prezenta decizie de respingere nu poate fi atacată cu apel.Gegen diese Zurückweisung kann kein Rechtsmittel eingelegt werden.
După caz, mecanismul de control include sesizarea unui comitet de apel.Gegebenenfalls schließt der Kontrollmechanismus die Befassung eines Berufungsausschusses ein.
Membrii comitetului care asistă Autoritatea AELS de Supraveghere (articolul 1) nu pot fi membri ai comitetului de apel.Die Mitglieder des Ausschusses, der die EFTA-Überwachungsbehörde unterstützt (Artikel 1), dürfen keine Mitglieder des Berufungsausschusses sein.
Președintele depune toate eforturile necesare pentru a găsi soluții care să se bucure de cel mai larg sprijin posibil în cadrul comitetului de apel.Der Vorsitz bemüht sich um Lösungen, die im Berufungsausschuss möglichst breite Unterstützung finden.
Tonomate, orgi pentru iarmaroc, flașnete, păsări cântătoare mecanice, fierăstraie muzicale, moriști, sirene acționate prin suflare, instrumente care imită cântecul păsărilor; cornuri de suflat, cornuri și fluiere de apelSpieldosen, Orchestrien, Drehorgeln, singende mechanische Vögel, singende Sägen, Rasseln, Mundsirenen, Lockpfeifen; mundbetätigte Signalhörner und -pfeifen,
vot prin apel nominalnamentliche Abstimmung
Indicativul de apel reprezintă:Das Rufzeichen ist eines der folgenden Zeichen:
Comitetul de apel nu a emis un aviz,Der Berufungsausschuss gab keine Stellungnahme ab —
Comitetul de apel nu a emis un aviz,Der Berufungsausschuss hat keine Stellungnahme abgegeben —
Centru de apel & agenție de personalCall-Center und Personalagentur
Comitetul de apel emite avize cu majoritate simplă.Der Berufungsausschuss gibt seine Stellungnahme mit einfacher Mehrheit ab.
Președintele comitetului de apel este un reprezentant al Autorității AELS de Supraveghere.Den Vorsitz im Berufungsausschuss führt ein Vertreter der EFTA-Überwachungsbehörde.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

drapelFlagge
protecția apelorGewässerschutz
apele din UEEU-Gewässer
Apele UE din Marea NeagrăSchwarzes Meer (EU-Gewässer)
Apele adiacente Insulelor Azore.Gewässer um die Azoren.
Apele costiere ale regatului unitKüstengewässer des vereinigten königreichs
Apele adiacente Insulelor Canare.Gewässer um die Kanarischen Inseln.
Apele de coastă ale croației [2]Küstengewässer kroatiens [2]
Apele de coastă ale sloveniei [3]Küstengewässer sloweniens [3]
Apele costiere ale țărilor de josKüstengewässer der niederlande
Reducerea emisiilor în apele uzateMinderung der Emissionen in das Abwasser
Credite legate de apeluri în marjăForderungen aus Margenausgleich
epuizarea oxigenului din apele adânciSauerstoffabbau in tiefem Wasser
monitorizare a nivelului apelor subteraneÜberwachung des Grundwasserspiegels
Calculul concentrațiilor în apele subteraneBerechnung der Konzentrationen im Grundwasser
Mineralizarea aerobă în apele de suprafațăAerobe Mineralisierung im Oberflächenwasser
Temporizarea supapelor sau date echivalente: …Ventilsteuerzeiten oder entsprechende Angaben …