"anhidridă" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
anhidridăAnhydrid

Beispieltexte mit "anhidridă"

Anhidridă ftalică; acid tereftalic și sărurile acestuiaPhthalsäureanhydrid; Terephthalsäure und ihre Salze
Copolimer alternant de etilenă și anhidridă maleică (EMA)Alternierendes Copolymer aus Ethylen und Maleinsäureanhydrid (EMA)
un al doilea strat conținând un copolimer de anhidridă maleică,einer zweiten Schicht, die ein Maleinsäureanhydrid-Copolymer enthält,
Gaz de acid carbonic; Gheață uscată (forma solidă); Anhidridă carbonicăKohlensäure; Trockeneis (Festform); Kohlensäureanhydrid
Copolimer de eter metilvinilic și anhidridă a acidului maleic (CAS RN 9011-16-9)Copolymer aus Methylvinylether und Maleinsäureanhydrid (CAS RN 9011-16-9)
Amidonul acetilat este amidon esterificat cu anhidridă acetică sau acetat de vinilAcetylierte Stärke ist mit Essigsäureanhydrid oder Vinylacetat veresterte Stärke
Amidonul oxidat acetilat este amidon tratat cu hipoclorit de sodiu și apoi esterificat cu anhidridă aceticăAcetylierte oxidierte Stärke ist mit Natriumhypochlorit behandelte und anschließend mit Essigsäureanhydrid veresterte Stärke
Adipatul de diamidon acetilat este amidon reticulat cu anhidridă adipică și esterificat cu anhidridă aceticăAcetyliertes Distärkeadipat ist mit Adipinsäureanhydrid vernetzte und mit Essigsäureanhydrid veresterte Stärke

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Trioxid de sulf (anhidridă sulfurică); trioxid de arsenSchwefeltrioxid (Schwefelanhydrid), Diarsentrioxid
conținând succinimidă de poliizobutilenă derivată din produse de reacție ale poliaminelor de polietilenă cu anhidridă poliizobutenil succinică (CAS RN 84605-20-9)Polyisobutylensuccinimid enthaltend, gewonnen aus Reaktionsprodukten von Polyethylenpolyaminen und Polyisobutenylbernsteinsäureanhydrid (CAS RN 84605-20-9),