"acvacultură" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
acvaculturăAquakultur

Beispieltexte mit "acvacultură"

acvacultură și pescuitAquakulturflächen und Fischerei
Numai animale de acvaculturăNur Tiere der Aquakultur
Situri agricole și de acvaculturăLandwirtschafts- und Aquakulturstandorte
B. Boli ale animalelor de acvaculturăB. Seuchen bei Tieren in Aquakultur
V. Animale și produse de acvaculturăV. Tiere und Erzeugnisse der Aquakultur
Clasificarea speciilor de acvacultură.Klassifikation von Aquakulturarten.
Creșterea potențialului siturilor de acvaculturăSteigerung des Potenzials von Aquakulturanlagen
Prelucrarea produselor obținute din pescuit și din acvaculturăVerarbeitung von Fischerei- und Aquakulturerzeugnissen
Pescuit și acvacultură profesionale.Gewerbliche Fischerei und Aquakultur.
C Produse de acvacultură și alge marineC Erzeugnisse der Aquakultur und Meeresalgen
Prezența de specii de acvacultură în cadrul sitului.Anwesenheit von Aquakulturarten am Standort.
Promovarea activităților sustenabile de acvacultură [7]Förderung nachhaltiger Aquakulturtätigkeiten [7]
planificarea gestionării activităților de acvacultură ale membrilor lor; șiPlanung der Verwaltung der Aquakulturtätigkeiten ihrer Mitglieder;
provin numai din ferme de acvacultură care sunt sub supravegherea autorității competente;sie stammen aus Aquakulturbetrieben, die allesamt der Aufsicht der zuständigen Behörde unterstehen;
susținerea programelor destinate profesioniștilor, în scopul promovării produselor de acvacultură sustenabile;Unterstützung von Programmen für Berufsangehörige zur Förderung von nachhaltigen Aquakulturerzeugnissen;

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Servicii de gestionare, de înlocuire și de consiliere pentru fermele de acvaculturăBetriebsführungs-, Vertretungs- und Beratungsdienste für Aquakulturunternehmen
Certificat de sănătate animală pentru pești și crustacee proveniți din acvaculturăBescheinigung der Tiergesundheit für Fische und Krebstiere aus Aquakultur
Compensații pentru costurile suplimentare în regiunile ultraperiferice pentru produsele obținute din pescuit și din acvaculturăAusgleich für Mehrkosten für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse in Regionen in äußerster Randlage
un consiliu consultativ pentru acvacultură;ein Beirat für Aquakultur;
Comisia este asistată de un Comitet pentru pescuit și acvacultură.Die Kommission wird von einem Fischerei- und Aquakulturausschuss unterstützt.
Straturi pentru categoria de date spațiale «Unități agricole și de acvacultură»Kartenebenen für das Geodatenthema ‚Landwirtschaftliche Anlagen und Aquakulturanlagen‘
alte AAL (animale de blană, agricultură terapeutică, artizanat, acvacultură, …).sonstige Erwerbstätigkeiten (Pelztierhaltung, soziale Landwirtschaft, Handwerk, Aquakultur usw.).
data capturării produselor pescărești sau a recoltării produselor de acvacultură;bei Fischereierzeugnissen der Zeitpunkt des Fanges oder bei Aquakulturerzeugnissen der Zeitpunkt der Entnahme;
unui plan privind reducerea contaminării ecosistemelor cauzată de activitățile de acvacultură;einem Plan zur Verringerung der Kontamination von Ökosystemen im Zusammenhang mit Aquakulturtätigkeiten;
pentru OIP: producție (pescuit sau acvacultură); prelucrare; comercializare; altele (a se preciza)Bei IBO: Erzeugung (Fischerei, Aquakultur), Verarbeitung, Vermarktung, Sonstiges (bitte erläutern)