"Trimitere" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

Trimiteresenden

Beispieltexte mit "Trimitere"

Trimitere externă (ExternalReference)Externe Referenz (ExternalReference)
Trimitere la avizul EFSAReferenznummer der EFSA-Stellungnahme
trimitere la actul normativ;Fundstelle des Rechtstextes;
Trimitere la imaginea de intrare.Verweis auf das Eingabebild.
Trimitere la ADR: toate cerințele.Bezugnahme auf das ADR: alle Vorschriften.
Trimitere la ordonanță administrativă.Verweis auf eine verwaltungsmäßige Verfügung.
Trimitere inițială la legislația națională:Ursprüngliche Bezugnahme auf die nationalen Rechtsvorschriften:
Trimitere la ordonanța administrativă relevantă.Verweis auf die betreffende Verwaltungsverfügung.
Parte a lumii la care data elementară face trimitere.Der Teil der Welt, auf den sich die Bezugsgröße bezieht.
O descriere formală sau informală a funcției de acoperire sub formă de trimitere.Formelle oder informelle Beschreibung der Coverage-Funktion als Referenz.
o trimitere la actul de bază;Angaben zum Basisrechtsakt,
Această trimitere este compusă din trei părți:Der Verweis besteht aus drei Teilen:
Localizarea unui serviciu prin trimitere la o adresă.Beschreibung des Standorts des Dienstes durch Verweis auf eine Anschrift.
Localizarea unui serviciu prin trimitere la o clădire.Beschreibung des Standorts des Dienstes durch Verweis auf ein Gebäude.
Localizarea unui serviciu prin trimitere la o geometrie.Beschreibung des Standorts des Dienstes durch Verweis auf eine Geometrie.
Formatul și procedurile de trimitere electronică a anunțurilorMuster und Verfahren für die elektronische Übermittlung der Bekanntmachungen
Formatul și procedurile de trimitere electronică a anunțurilorFormat und Modalitäten für die Übermittlung der Bekanntmachungen auf elektronischem Weg

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Trimitere la al doilea raport al LECG.Verweis auf den zweiten LEGG-Bericht.
Trimitere la o anumită parte a documentului.Verweis auf einen bestimmten Teil des Dokuments.
Trimiterea la anunțul de concurs de proiecte.Referenz der Bekanntmachung der Wettbewerbe.
trimiterea la publicarea caietului de sarcini.die Fundstelle der Veröffentlichung der Produktspezifikation.
Trimitere la documentul care conține textul reglementării.Verweis auf das Dokument, das den Wortlaut der Vorschrift enthält.
Trimitere la «ZoningElements» care aparțin acestui «SpatialPlan».Verweis auf die zu diesem SpatialPlan gehörenden ZoningElements.
Trimitere la «LandUseObjects» care aparțin acestui «ExistingLandUseDataSet»Verweis auf die zu diesem ExistingLandUseDataSet gehörenden LandUseObjects
o trimitere la actul de bază al programului relevant;Angaben zum Basisrechtsakt des jeweiligen Programms,
Pentru trimiterea unui avion în operațiune, se presupune că:Für die Flugvorbereitung muss davon ausgegangen werden, dass
Comisia face trimitere la explicația sa din considerentul (245).Die Kommission verweist auf ihre Erläuterung in Erwägungsgrund 245.
Localizarea serviciului prin trimitere la un complex de activități.Beschreibung des Standorts des Dienstes durch Verweis auf einen Wirtschaftskomplex.
Referitor la punctul (i), Comisia face trimitere la considerentul (253).Bezüglich Ziffer i verweist die Kommission auf Erwägungsgrund 253.
Precizați dacă solicitați trimiterea integrală sau parțială a cazului.Geben Sie an, ob die Sache ganz oder teilweise verwiesen werden soll.
Denumirea sistemului local de clasificare a speciilor (trimitere bibliografică).Name der lokalen Artensystematik (bibliographic reference).