"Prenume" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
PrenumeVorname

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

prenumele și numele părților la procedură și datele lor de naștere;Vor- und Zunamen der Verfahrensparteien und ihre Geburtsdaten,
Prenume: (dacă este diferit în statul membru responsabil, vă rugăm să precizați )Vorname: (falls anderslautend im zuständigen Mitgliedstaat, bitte angeben )
prenumele și numele de familie, în cazul în care beneficiarul este o persoană fizică;Vorname und Nachname, sofern der Begünstigte eine natürliche Person ist;
numele și prenumele conducătorului auto;Name und Vorname des Fahrers,
Pentru persoane fizice: prenumele și numeleBei natürlichen Personen: Vor- und Nachname
pentru persoana care invită: numele, prenumele și adresa;zum Gastgeber: Name, Vorname und Anschrift;
Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației:Name, Vorname/Name der Firma oder Organisation:
Numele și prenumele/denumirea societății sau a organizației (8):Name, Vorname(n)/Name der Firma oder Organisation: (8)
Martorii: ar trebui precizate prenumele, numele și adresa fiecărui martor.Zeugen: Es sollten der Vor- und Familienname sowie die Anschrift jedes Zeugen angegeben werden.
când a început să folosească foaia de înregistrare - numele și prenumele său;bei Beginn der Benutzung des Schaublatts: seinen Namen und Vornamen,