"Iași" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

IașiIasi

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Consolidare în cadrul aceluiași teritoriu naționalKonsolidierung innerhalb desselben nationalen Staatsgebiets
se supun aceluiași drept vamal care se aplică mărfii:werden sie durch den Zoll wie die Waren erfasst,
Criterii pentru categoria de încercare (în cadrul aceluiași tip)Kriterien für Prüfgruppen (innerhalb eines Typs)
Consolidarea în scopuri statistice în cadrul aceluiași stat membruKonsolidierung zu statistischen Zwecken innerhalb desselben Mitgliedstaats
Consolidarea în scopuri statistice în cadrul aceluiași teritoriu naționalKonsolidierung zu statistischen Zwecken innerhalb desselben nationalen Staatsgebiets
Instrumentele financiare derivate aparținând aceleiași clase pot avea scadențe diferite;Derivate derselben Kategorie können unterschiedliche Fälligkeiten haben;
sancțiuni precedente, incluzând penalități financiare, impuse aceluiași deținător de certificat.frühere, auch finanzielle Sanktionen gegen denselben Zulassungsinhaber.