"FAO" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

FAOFAO

Beispieltexte mit "FAO"

Codul uneltelor de pescuit pe baza Clasificării statistice internaționale standard a uneltelor de pescuit a FAOFanggerätcode gemäß der internationalen statistischen Standardklassifizierung von Fischfanggeräten der FAO („International Standard Statistical Classification of the Fishing Gear“)
Zona FAO 58.5.2 Antarctica [1](ANI/F5852.)Gebiet FAO 58.5.2 Antarktis [1](ANI/F5852.)
Tipul FAO de notare a orizontului (FAOHorizonNotationType)Horizontsymbolik nach FAO-Klassifikation (FAOHorizonNotationType)
Valoarea booleană pentru a indica dacă notarea FAO a orizontului a fost notarea inițială utilizată la descrierea orizontului.Boolescher Wert, der anzeigt, ob die Horizontnotation nach der FAO-Klassifikation die ursprüngliche Notation zur Beschreibung des Horizonts war.
Valoare booleană care indică dacă notarea FAO a orizontului a fost sistemul inițial de notare utilizat la descrierea orizontului.Boolescher Wert, der anzeigt, ob die angegebene Horizontnotation die ursprüngliche Notation zur Beschreibung des Horizonts war.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

Coloana 4 (Nr. JECFA): Numărul atribuit de Comitetul mixt de experți FAO/OMS pentru aditivii alimentari (JECFA)Spalte 4 (JECFA-Nr.): Die Nummer des gemeinsamen FAO/WHO-Sachverständigenausschusses für Lebensmittelzusatzstoffe (JECFA)
Rapoartele Comisiei Codex privind reziduurile de pesticide disponibile la adresa:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdfProgramul comun FAO/OMS privind standardele alimentare, Comisia Codex Alimentarius.Berichte des Codex-Komitees für Pestizidrückstände unter:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdfGemeinsames Programm von FAO und WHO zur Aufstellung von Lebensmittelstandards, Codex-Alimentarius-Kommission.
Rapoartele Comitetului Codex privind reziduurile de pesticide sunt disponibile la adresa:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdfProgramul comun FAO/OMS privind standardele alimentare, Comisia Codex Alimentarius.Berichte des Codex-Komitees für Pestizidrückstände unter:http://www.codexalimentarius.org/download/report/777/REP12_PRe.pdfJoint FAO/WHO food standards programme Codex Alimentarius Commission.