"Canada" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
CanadaKanada

Beispieltexte mit "Canada"

Având în vedere cele de mai sus, Canada a fost aleasă ca țară analogă.In Anbetracht dessen wurde Kanada als Vergleichsland gewählt.
În partea 1 din anexa I, rubrica referitoare la Canada se înlocuiește cu următorul text:In Anhang I Teil 1 erhält der Eintrag für Kanada folgende Fassung:
În anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1251/2008, în tabel, rubrica referitoare la Canada se înlocuiește cu următorul text:In der Liste in Anhang III der Verordnung (EG) Nr. 1251/2008 erhält der Eintrag für Kanada folgende Fassung:
Următoarea cantitate este disponibilă pentru Canada și statele membre ale Uniunii, cu excepția Estoniei, Letoniei, Lituaniei și Poloniei: 611Folgenden Menge (in Tonnen) ist für Kanada und alle EU-Mitgliedstaaten ausgenommen Estland, Lettland, Litauen und Polen verfügbar.: 611

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

de la un punct de pe frontiera Canada/Statele Unite 120°15′ longitudine, 49° latitudinevon einem Punkt auf 120° 15′ Länge und 49° Breite auf der Grenzlinie Kanada/USA,
spre sud către un punct de pe frontiera Canada/Statele Unite 118°15′ longitudine, 49° latitudinesüdlich bis zu einem Punkt auf 118° 15′ Länge und 49° Breite auf der Grenzlinie Kanada/USA
Maroc, Capul Verde, Guineea-Bissau, Statele Unite ale Americii, Canada, Venezuela, Africa de Sud, Angola și MozambicMarokko, Kap Verde, Guinea-Bissau, Vereinigte Staaten von Amerika, Kanada, Venezuela, Südafrika, Angola und Mosambik