"șomaj" auf Deutsch


Rumänisch

Deutsch Übersetzung

șomajArbeitslosigkeit

Beispieltexte mit "șomaj"

șomaj ciclickonjunkturelle Arbeitslosigkeit
șomaj ascunsverdeckte Arbeitslosigkeit
șomaj tineriJugendarbeitslosigkeit
șomaj femininFrauenarbeitslosigkeit
șomaj parțialKurzarbeit
ajutor de șomajArbeitslosenversicherung
șomaj pe termen lungLangzeitarbeitslosigkeit
șomaj datorat progresului tehnictechnologisch bedingte Arbeitslosigkeit
Un asemenea interes legitim poate exista, de exemplu, în cazul divorțului sau al intrării în șomaj.Ein solches berechtigtes Interesse kann beispielsweise bei Scheidung oder Arbeitslosigkeit gegeben sein.

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

șomaj tehnicbetrieblich bedingte Arbeitslosigkeit
șomaj sezonierSaisonarbeitslosigkeit
șomaj structuralstrukturelle Arbeitslosigkeit
lupta împotriva șomajuluiBekämpfung der Arbeitslosigkeit
Rata șomajului în rândul tinerilor este peste 20 %.Die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei über 20 %.
ocuparea forței de muncă, în special pentru combaterea șomajului în rândul tinerilor:Beschäftigung, insbesondere zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit:
implică toate părțile interesate care sunt relevante în abordarea șomajului în rândul tinerilor;die für die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit relevanten Interessenträger einbindet;
ratele șomajului pentru categoriile de lucrători vizate de măsură la nivel național și/sau regional;die Arbeitslosenquoten bei den von der Maßnahme betroffenen Arbeitnehmern auf gesamtstaatlicher und/oder regionaler Ebene;
Flexibilitate specială în vederea abordării șomajului în rândul tinerilor și consolidării cercetăriiSpezielle Flexibilität zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit und zur Stärkung der Forschung
Programul ar trebui să completeze alte programe și inițiative ale Uniunii care sunt axate pe combaterea șomajului în rândul tinerilor.Das Programm sollte andere Unionsprogramme und -initiativen ergänzen, die sich auf die Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit konzentrieren.
În conformitate cu Strategia Europa 2020, programul ar trebui să contribuie la abordarea problemei urgente a șomajului în rândul tinerilor.Im Einklang mit Europa 2020 sollte das Programm dazu beitragen, das dringende Problem der Jugendarbeitslosigkeit anzugehen.