"încărcătură" auf Deutsch


Rumänisch
Deutsch
încărcăturăLadung

Beispieltexte mit "încărcătură"

încărcătură utilăNutzlast
Masa vehiculului supus încercării trebuie să corespundă masei în stare de funcționare fără încărcătură.Bei der Prüfung muss die Masse des vorgeführten Fahrzeugs der Leermasse entsprechen;
o ușă a compartimentului pentru încărcătură este deschisă.eine Laderaumtür ist geöffnet.
masa în stare de funcționare fără încărcătură a vehicululuiMasse des Fahrzeugs in fahrbereitem Zustand
Aplicarea de sisteme de asigurare a calității pentru fiecare încărcătură de deșeuriDurchführung einer Qualitätssicherung bei jeder Abfallcharge
Avioane și alte aeronave cu greutate fără încărcătură > 15000 kg, pentru utilizare civilăStarrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht > 15000 kg, zivile
Masa cu încărcătură maxim admisibilă din punct de vedere tehnic declarată de constructor: …Technisch höchstzulässige Gesamtmasse gemäß Herstellerangaben: …
Avioane și alte aeronave, cu o greutate fără încărcătură ≤ 2000 kg, pentru utilizare civilăStarrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht ≤ 2000 kg, zivile
se descoperă bunuri periculoase nedeclarate sau declarate greșit în încărcătură sau poștă; sauEntdeckung nicht oder falsch deklarierter gefährlicher Güter in der Fracht oder der Post oder

Weitere Rumänisch-Deutsch Übersetzungen

orice «încărcătură de propulsie» conținând substanțele specificate în ML8.a;andere ‚Treibstoffe‘, die von Unternummer ML8a erfasste Substanzen enthalten;
informații privind masa vehiculului, în stare de funcționare, fără încărcătură;Angaben über die Leermasse des Fahrzeugs;
Vehiculul trebuie să fie fără încărcătură, cu excepția echipamentului de încercare necesar.Das Fahrzeug muss, abgesehen von der erforderlichen Prüfausrüstung, unbeladen sein.
Avioane și alte aeronave cu o greutate fără încărcătură > 2000 kg, dar ≤ 15000 kg, pentru utilizare civilăStarrflügelflugzeuge und andere Luftfahrzeuge, mit einem Leergewicht > 2000 kg, ≤ 15000 kg, zivile
Greutatea fără încărcătură a vehiculului este de 840 kg, iar capacitatea maximă de încărcare este de 1200 kg.Das Leergewicht des Fahrzeugs beträgt 840 kg, seine höchstzulässige Nutzlast 1200 kg.
masa fără încărcătură, în măsura în care are un efect negativ asupra rezultatelor încercării la impact prevăzute în prezentul regulament;Leermasse, sofern sie einen negativen Einfluss auf das Ergebnis der Aufprallprüfung nach dieser Regelung hat,
consum de energie provenită din gaz: 3,25 kWhgaz/ciclu, echivalent cu 1,3 kWh în cazul programului standard pentru bumbac la încărcătură completă.Gas-Energieverbrauch: 3,25 kWhGas/Zyklus, entsprechend 1,3 kWh für den Standard-Baumwollzyklus bei vollständiger Befüllung.