"ziemia" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
ziemiaErde

Beispieltexte mit "ziemia"

ziemia rolniczalandwirtschaftliche Nutzfläche
ziemia leżąca odłogiemSozialbrache
ziemia odzyskana pod uprawęNeuland
Ziemia okrzemkowa kalcynowana strumieniem sodyMit Natriumcarbonat fluxcalcinierte Kieselgur
Sól, siarka, ziemia i kamienie, materiały gipsowe, wapno i cementSalz, Schwefel, Steine und Erden, Gips, Kalk und Zement
Jest izolowany i oczyszczany przez filtrację, przy której może być zastosowana ziemia okrzemkowa.Es wird isoliert und durch Filtration gereinigt, wozu Diatomeenerde verwendet werden kann.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

szyna uziemiającaErdungsschiene
obejma uziemiającaErdungsschelle
materiały niemetaliczne, takie jak ziemia, pył, materiały izolacyjne i szkło,nichtmetallische Stoffe wie Erde, Staub, Isoliermaterial und Glas;
Połączyć rurociągi aluminiowe lub EST obejmami uziemiającymi z przewodem uziemiającym!Alu- oder EST-Rohrleitungen durch Erdschellen mit einem Erdleiter verbinden!
W przypadku wszystkich lotów wymagana jest ciągła łączność foniczna powietrze-ziemia.Eine dauernde Flugfunk-Sprechfunkverbindung ist für alle Flüge erforderlich.
wychwytywanie ciepła otoczenia z takich źródeł, jak powietrze, woda lub ziemia, lub ciepło odpadowe;Aufnahme von Umgebungswärme aus Luft, Wasser oder Boden und/oder von Abwärme;
Uziemić zbiornik transportowanego materiału (wyrównanie potencjału, przewód uziemiający min. 4 mm²).Den Fördergutbehälter erden (Potentialausgleich, Erdleiter mit mind 4 mm²).
Wszystkie statki powietrzne wykonujące loty IFR winny mieć możliwość nawiązania łączności fonicznej powietrze-ziemia.Alle Flüge nach Instrumentenflugregeln müssen in der Lage sein, eine Flugfunk-Sprechfunkverbindung herzustellen.
zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 540/2011 w odniesieniu do warunków zatwierdzenia substancji czynnej diatomit (ziemia okrzemkowa)zur Änderung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 540/2011 hinsichtlich der Bedingungen für die Genehmigung des Wirkstoffs Kieselgur (Diatomeenerde)