"zderzak" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
zderzakAnschlag
zderzakStoßstange

Beispieltexte mit "zderzak"

zderzak obecnyAnschlag vorhanden
zderzak zdalnyFunkanschlag
zderzak uchwytuAnschlag-Aufnahme
zderzak krańcowyEndanschlag
zderzak pośredniZwischenanschlag
twardy zderzakFestanschlag
zderzak z tyłuAnschlag hinten
zderzak z przoduAnschlag vorne
zderzak obrabianego elementuWerkstückanschlag
zderzak mechaniczny aktywowanymechanischer Anschlag betätigt
zderzak wyłącznika krańcowegoTaststößel
zderzak - siłownik wychylnyAnschlag Schwenkzylinder
zderzak do szerokości pasówAnschlag für Streifenbreiten
zderzak - płyta łączeniowaAnschlag Kontaktatte
zderzak - siłownik podnoszącyAnschlag Hubzylinder
Zderzak zdalny 1 nieuruchomionyFunkanschlag 1 nicht betätigt
Zderzak - ruch nie jest dozwolonyAnschlag Bewegung nicht erlaubt
zderzak mechaniczny wychylony na zewnątrzmechanischer Anschlag ausgeschwenkt
Urządzenie formujące nie ma prawa poruszać się w przód, jeśli ustawiony jest zderzakUmformer darf sich nicht nach vorne bewegen wenn Anschlag gesetzt ist
tylny zderzak do szerokości pasówHinterer Anschlag für Streifenbreiten
obrotowa ścianka górna, zderzak sekcyjnyDrehbare Oberwange, Sektionalanschlag
wychylić do wewnątrz zderzak mechanicznymechanischer Anschlag einschwenken
Przy użyciu wózków widłowych podjechać centralnie pod paletę i podnieść ją o ok. 40-60 mm (nad zderzak krańcowy).mit den Staplergabeln mittig unter die Palette einfahren und diese ca. 40-60mm (über den Endanschlag) anheben
W przypadku wymiany czujnika pomiaru drogi należy mieć na uwadze, aby przy całkowicie obniżonym zespole zaciskowym (bez obrabianego przedmiotu we wsporniku), zderzak wyłącznika krańcowego wykazywał tylko resztę pozostałej drogi, to znaczy, aby dał się jesbeim Austausch des Weggebers ist darauf zu achten, dass der Taststößel bei völlig abgesenkter Spanneinheit (ohne Bauteile in Werkstückträger) noch einen Restweg aufweist, d. h. sich noch bewegen lässt

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

zderzaki cylindryczneAnschlagstücke
opcje zderzakaAnschlagoptionen
pozycja zderzakaAnschlagposition
wysokość zderzakaAnschlaghöhe
szerokość zderzakaBreite des Anschlages
zderzaki do wrzecionSpindel-Anschläge
Usunąć wkręt zderzakowy.Anschlagschraube entfernen
Opcja zderzaka nieaktywowanaOption Anschlag ist nicht aktiviert
Płyta okładzinowa zderzakaVerkleidungsblech des Aufprallelements
przestawianie zderzaków oporowych.Verstellen von Anschlägen
zderzak mechaniczny wychylony do wewnątrzmechanischer Anschlag eingeschwenkt
zderzak tylny sterowany numerycznie (zderzak X)CNC-Hinteranschlag (X-Anschlag)
Zderzak uchwytu przedmiotu,zakłócenie położenia końcowegoAnschlag-Werkstückaufnahme Endlage gestört
Zderzaki i ich części (włączając zderzaki z tworzyw sztucznych)Stoßstangen und Teile davon (einschließlich Stoßstangen aus Kunststoff)
zderzaki; haki i pozostałe układy sprzęgające oraz połączenia korytarzowe;Puffer, Zughaken und andere Kupplungsvorrichtungen, Faltenbälge;
zderzak, drąg łapczasty, mechanicznie ustawiane ścianki gnące i ścianki dolneAnschlag, Geißfuß, motorische Biege- und Unterwange
Zderzaki służą wyłącznie zapewnieniu bezpieczeństwu i nie można ich stosować do pozycjonowania.dieser Anschlag dient nur der Sicherheit und darf für die Positionierung nicht verwendet werden
z przestawnym zderzakiem długościmit verstellbarem Längenanschlag
Siłownik zderzakowy, pręt - błąd paryAnschlagzylinder Stange Paarfehler
wyjechać w przód zderzakiem mechanicznymmechanischer Anschlag vorfahren
sterowanie wieloosiowe za pomocą tylnego zderzakaMehrachsensteuerung mit Hinteranschlag
Siłownik zderzakowy, pręt - błąd czasu realizacji GSAnschlagzylinder Stange Laufzeitfehler GS
obustronnie otwory gwintowane do zderzaka obrabianego przedmiotubeidseitig Gewindebohrungen für Werkstoffanschlag
W razie potrzeby może wystąpić konieczność nieznacznej regulacji zderzaków.gegebenenfalls kann eine geringfügige Nachjustierung der Anschläge notwendig sein