"zawór" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
zawórVentil

Beispieltexte mit "zawór"

zawór spustowyEntleerungsventil
zawór obrotowyDrehventil
zawór przesuwnySchiebeventil
zawór dźwigniowyHebelventil
zawór elektromagnetycznyElektromagnetventil
zawór dźwigni wahliwejSchwenkhebelventil
zawór regulacji ciśnieniaDruckregelventil
zawór kulkowy opróżnianiaKugelhahn-Entleerung
zawór sterujący przepływemStromventil
zawór ograniczenia ciśnieniaDruckbegrenzungsventil
otwór na zawórVentilloch
gł. zawór pow.Hauptluftventil
Otworzyć zawór XY.Ventil XY öffnen.
Zamknąć zawór paliwowy.Kraftstoffhahn schließen
otworzyć zawór odcinającyAbsperrventil öffnen
elektryczny zawór włączającyelektrisches Einschaltventil
Zawór alarmowy suchy TMXTA-Ventil TMX
Zawór próżniowy jest zamknięty.Das Vakuumventil ist geschlossen.
Zawór zraszający P2. Klapa zamykającaSprühwasserventil P2. Absperrklappe
Zawór kulkowy kurka zamykającego manometruKugelhahn-Manometer Absperrhahn
Zawór kulkowy kurka zamykającego manometruKugelhahn Manometer Absperrhahn
Zawór dławiący M5, powietrze dopływająceDrosselventil M5 Zuluft
zawór przełączający na siłowniku pneumatycznymUmschaltventil am Pneumatikzylinder
Szukaj otwór na zawórVentilloch suchen
Wygląd otworu na zawórAussehen des Ventillochs
wysokość otworu na zawórVentillochhöhe
położenie otworu na zawórVentillochlage
Średnica do otworu na zawórDurchmesser zu Ventillochabstand
Wynik wyszukiwania otworu na zawórErgebnis Ventillochsuche
Obecne położenie otworu na zawórVentillochlage aktuell
Akcesoria, monitor. zawór kulkowyZubehör ÜWA-Kugelhahn
Otworzyć zawór kulkowy w zbiornikuKugelhahn am Behälter öffnen
Przykręcić nowy zawór sterujący śrubami.Das neue Steuerventil mit den Schrauben festschrauben.
ustawić prawidłowo dławikowy zawór zwrotnyDrosselrückschlagventil richtig einstellen
Otworzyć zawór kulkowy w przewodzie doprowadzającymKugelhahn in der Zuleitung öffnen
Przykręcić zawór sprężonego powietrza nakrętką.Druckluftventil mit Mutter festschrauben.
Przestrzegać kierunku przepływu przez zawór kulkowy!Durchflussrichtung des Kugelhahnes beachten

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

zawór spustowyAblassventil
zawór membranowyMembranventil
zawór odwadniającyEntwässerungsventil
zawór odpowietrzającyEntlüftungsventil
Zawór elektromagnetycznyMagnetventil
zawór klapowy zwrotnyRückschlagklappe
Zawór zwrotny DN15-PN16Rückschlagventil
Zawór kulkowy opróżnianiaKugelhahn Entleerung
zawór sprężonego powietrzaDruckluftventil
zawór ograniczania ciśnieniaDruckbegrenzungventil
otworzyć zawór wodyWasserhahn öffnen
pionowy zawór dozującyvertikales Dosierventil
opróżniający zawór odsysającyLeersaugventil
hydrauliczny zawór dławiąco-zwrotnyHd-Drossel-Rückschlagventil
Zawór czterodrożny składający się z:Vier Wege Ventile bestehend aus:
Zawór kulkowy DN15-PN40, drut plombowniczyKugelhahn DN15-PN40-Plombendraht
zawór zwrotny z funkcją anulacji odcinaniaentsperrbarer Rückschlagventil
Zawór zraszający 2RKP2. Klapa zamykająca 2RKSprühwasserventil 2RKP2. Absperrklappe 2RK
Zawór odcinający sprężonego powietrza zamkniętyAbsperrventil für Druckluft geschlossen
Zawór transportowy ustawić w pozycji „Transport”.Das Förderventil in die Stellung „Fördern“ schalten.
zawór bezpieczeństwa 520 bar chroniący przed przeciążeniemDruckbegrenzungsventil 520 bar zum Schutz vor Überlastung
kąt w otworze na zawórVentillochwinkel
Zmierzono położenie otworu na zawórVentillochlage gemessen
Rozpoznany typ felgi i otwór na zawórFelgentyp und Ventilloch erkannt
Offset dla położenia otworu na zawórVentillochlage OffSet
Zaprogramowanie przez uczenie otworu na zawórVentilloch antrainieren
Kamera nie rozpoznano felgi lub otworu na zawórKamera hat Felge oder Ventilloch nicht erkannt
Sprawdzić dopływ wody, węże, filtr wody i elektrozawórWasserzufuhr, Schläuche, Wasserfilter und Magnetventil kontrollieren
Nie rozpoznano otworu na zawór!Ventilloch wurde nicht korrekt erkannt!
Otwór na zawór nie został rozpoznanyVentilloch nicht erkannt
Oprogramowanie nie rozpoznało otworu na zawór.Software hat Ventilloch nicht erkannt
Przed rozpoczęciem cięcia otworzyć zawór wody.Zum Sägen Wasserhahn öffnen
zamykany zawór odcinający z redukcją ciśnieniaAbschließbares Absperrventil mit Druckentlastung
Zamknąć zawór kulkowy w przewodzie doprowadzającymKugelhahn in der Zuleitung schließen
opróżniający zawór ssący (przełącznik różnicowo-prądowy)Leersaugventil (DIP-Schalter)