"zatyczka" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

zatyczkaHaltestecker
zatyczkaStopfen

Beispieltexte mit "zatyczka"

Zatyczka pobranaStopfen gezogen
Zatyczka w chwytakuStopfen im Greifer
Zatyczka ustawiona odwrotnieStopfen verkehrt herum
Prowadząca zatyczka okrągłaGleitstopfen rund
Zatyczka zamontowana i felga OKStopfen gesetzt und Felge IO
Zatyczka nie dochodzi na przódStopfen kommt vorne nicht an
Zatyczka jest podawana do przoduStopfen wird nach vorne geschossen
Zatyczka nie została zaakceptowanaStopfen wurde nicht freigegeben
Zatyczka już zamontowana i felga OKStopfen schon gesetzt und Felge IO
Zatyczka nie dochodzi do przodu mechanizmu podnoszenia poprzecznego albo brak zmiany zbocza sygnału w fotokomórce.es kommt kein Stopfen vorne im Querhub an, bzw. Lichtschranke hat keinen Flankenwechsel
Fotokomórka - zatyczka na przenośnikuLichtschranke-Stopfen im Förderer
Przenośnik Zatyczka jest podawana do przoduFörderer Stopfen wird nach vorne geschossen
Próby podawania zatyczki - zatyczka nie jest z przoduSchussversuche Stopfen nicht vorne
Kontrola, czy zatyczka jest z przodu i czy fotokomórka jest czysta.kontrollieren, ob Stopfen vorne und Lichtschranke sauber ist
Fotokomórka przenośnik, zatyczka w mechanizmie podnoszenia poprzecznegoLichtschranke-Förderer Stopfen im Querhub
Tutaj jest wprowadzana ilość prób podawania zatyczki, jeśli zatyczka nie znajdzie się z przodu.hier wird die Anzahl der Schussversuche eingegeben, wenn Stopfen vorne nicht ankommt

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Albo występuje blokada chwytaka (zatyczka w chwytaku)entweder klemmt der Greifer (Stopfen dazwischen)
Chwytak nie jest na określonej pozycji. Albo występuje blokada chwytaka (zatyczka w chwytaku)Greifer nicht in definierter Position. Entweder klemmt der der Greifer (Stopfen dazwischen)