"zapach" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
zapachGeruch

Beispieltexte mit "zapach"

Zapach ostnicy  Smak ogórka  Zapach smaru Espartograsartig  Gurkenartig  Schmierölartig 
Zapach smaru zapach oliwy przypominający zapach oleju napędowego, smaru lub oleju mineralnego.Schmierölartig Flavour bei Ölen, das an Dieseltreibstoff, Fett oder Mineralöl erinnert.
Zapach siana i drewna charakterystyczny zapach niektórych rodzajów oliwy wyprodukowanych z wysuszonych oliwek.Heuartig–holzig Typisches Flavour bei bestimmten Ölen, die aus vertrockneten Oliven gewonnen wurden.
Zapach ostnicy charakterystyczny zapach oliwy uzyskanej z oliwek wyciskanych przy pomocy nowych mat wykonanych z ostnicy.Espartograsartig Typisches Flavour bei Ölen aus Oliven, die mit Hilfe neuer Espartograsmatten gepresst wurden.
Zapach robaczywych owoców zapach oliwy uzyskanej z oliwek silnie zaatakowanych przez larwy muszki oliwnej (Bactrocera Oleae).Wurmstichig Flavour bei Ölen aus stark von Larven der Olivenfliege (Bactrocera oleae) befallenen Oliven.
i w związku z tym słodki smak i intensywny zapach.und damit zum süßen Geschmack und intensiven Aroma beitragen.
Może posiadać słaby zapach kwasu octowego.Ein schwacher Essigsäuregeruch kann auftreten.
Charakterystyczny pieprzny zapach smażonej wieprzowiny i smalcu.Für Grieben und Schweineschmalz charakteristisch, pfeffrig.
Zjełczały smak lub zapach oliwy, która uległa intensywnemu utlenianiu.Ranzig Flavour bei stark oxidierten Ölen.
charakterystyczny smak i zapach smażonej wieprzowiny, z lekkim posmakiem pieprzufür Grieben charakteristischer, leicht pfeffriger Geruch und Geschmack
Smak solanki  Zapach gotowania lub spalenizny  Zapach wody pochodzenia roślinnego Lakig  Brandig oder erhitzt  Fruchtwasserartig 
Pali się jasnym płomieniem, wydzielając charakterystyczny zapach podobny do zapachu parafinyverbrennt mit heller Flamme und paraffinähnlichem charakteristischem Geruch

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

neutralny w zapachugeruchsneutral
Zapach: pachnący i bogaty w aromaty.Duft: duftend und aromatisch.
wolne od obcego zapachu lub smaku.frei von fremdem Geruch und/oder Geschmack.
Bezbarwny, niepalny gaz o słodkawym zapachufarbloses, nichtbrennbares Gas mit süßlichem Geruch
Po podgrzaniu nie wyczuwa się zapachu amoniaku.nach Erwärmung kein Ammoniakgeruch feststellbar
Przyjemny zapach, podobny do zapachu liści pandanu.Angenehmer pandanus-artiger Duft.
Bezbarwna, klarowna ciecz o słabym, aromatycznym zapachufarblose, klare Flüssigkeit mit schwach aromatischem Geruch
Klarowna, bezbarwna ciecz o ostrym, charakterystycznym zapachuklare farblose Flüssigkeit mit stechendem charakteristischem Geruch
Organoleptyczne cechy charakterystyczne produktu (wnętrze, smak, zapach)Organoleptische Merkmale des Erzeugnisses (Krume, Geschmack, Geruch)