"zamknięcia" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

zamknięciaVerschlüsse

Beispieltexte mit "zamknięcia"

Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnieVerschlüsse und Verschlussbügel, mit Schloss; Teile davon
Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem mocowań i zamknięć w rodzaju stosowanych w torebkach, aktówkach lub neseserach)Verschlüsse und Verschlussbügel mit Schloss aus unedlen Metallen (ohne Verschlüsse für Handtaschen und Aktentaschen)
Bilans otwarcia i zamknięciaEröffnungs- und Schlussbilanzen
Wydatki kwalifikowalne w momencie zamknięciaFörderfähige Ausgaben bei Abschluss
Ruchome szyby pojazdu muszą znajdować się w pozycji zamknięcia.Die beweglichen Teile der Verglasung des Fahrzeugs müssen sich in der geschlossenen Stellung befinden.
Jako że zestawienie wydatków jest weryfikowane i zatwierdzane każdego roku, należy znacząco uprościć procedurę zamknięcia.Da Jahresabschlüsse jährlich überprüft und angenommen werden, sollte das Abschlussverfahren deutlich vereinfacht werden.
W rachunku przepływów pieniężnych wykazuje się przepływy pieniężne w danym okresie, wykazując zmianę w kwotach zasobów finansowych między dniem otwarcia a dniem zamknięcia.In der Kapitalflussrechnung werden die Kassenmittelbewegungen des Zeitraums mit den jeweiligen Eröffnungs- und Abschlusssalden ausgewiesen.
Data zamknięcia roku obrachunkowegoDatum des Rechnungsabschlusses
Czujnik "B4" Sprawdzenie zamknięcia chwytakaSensor "B4" Greifer geschlossen prüfen
Data otworzenia, zmiany lub zamknięcia pozycjiDatum, an dem die Position eröffnet, geändert oder geschlossen wurde
Data otworzenia, zmiany lub zamknięcia pozycji.Datum, an dem die Position eröffnet, geändert oder geschlossen wurde.
Sprawdzić szczelność zamknięcia obudowy filtra!Dichten Verschluss des Filtergehäuses kontrollieren!
Otworzyć zamknięcia i zdjąć nasadkę zaworową.Die Verschlüsse öffnen und den Ventilaufsatz abnehmen.
Otworzyć zamknięcia i zdjąć nasadkę nadmuchową.Verschlüsse öffnen und Gebläseaufsatz abnehmen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Nasadzić nasadkę zaworu i zamocować zamknięciami.Den Ventilaufsatz aufsetzen und mit den Verschlüssen befestigen.
Nasadzić nasadkę nadmuchu i zamocować zamknięciami.Gebläseaufsatz aufsetzen und mit den Verschlüssen befestigen.
Środki stosowane w celu zamknięcia procedur z art. 14–16Maßnahmen zum Abschluss der Verfahren nach den Artikeln 14 bis 16
Pozycja siłownika stanu zamknięcia klapy podawania pojedynczegoZylinder Vereinzelungsklappe zu
data zamknięcia oferty oraz numer przetargu, jeżeli jest znany;Ende der Frist für die Einreichung der Angebote und Ausschreibungsnummer, soweit bekannt
Ustawić nasadkę nadmuchu na nasadce dozującej i zamocować zamknięciami.Den Gebläseaufsatz auf den Dosieraufsatz setzen und mit den Verschlüssen befestigen.
Może to być przyczyną bankructw i przypadków zamknięcia działalności.Dies kann zu Konkursen oder Betriebsstilllegungen führen.