"zakończ" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

zakończbeenden
zakończfertigstellen

Beispieltexte mit "zakończ"

zakończ połączenieVerbindung abbauen
Zakończ tryb RunRun-Modus beenden
W ostatniej masce wprowadzania danych kliknij przycisk Zakończ.in der letzten Eingabemaske klicken Sie auf die Schaltfläche Fertigstellen
Aby wywołać tę funkcjonalność, zakończ najpierw tryb Runfür den Aufruf dieser Funktionalität müssen Sie zuerst den Run-Modus beenden

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

zakończenieAbschluss
zakończonyabgeschlossen
zakończenie działalnościBetriebseinstellung
Zakończenie okresu oddelegowaniaBeendigung der Abordnung
zakończenie działalności rolniczejStilllegung landwirtschaftlicher Betriebe
zakończenie użytkowania, wyłączenieAußerbetriebnahme, Ausschalten
Drogi / ZakończoneStraße / beendet
Cykl zostaje zakończony.Der Zyklus wird beendet.
zakładanie detalu zakończoneTeil einlegen beendet
eksport zakończony powodzeniemExportieren war erfolgreich
Kryteria zakończenia doładowaniaEnde des Ladevorgangs
Zakończenie i zawieszenie proceduryEinstellung und Aussetzung des Verfahrens
zakończyła przegląd zarządzania, idie Managementbewertung wurde vorgenommen und
zakończono wszystkie formalności celne.alle Zollförmlichkeiten sind erfüllt.
zakończenie cyklu uruchamia następny cyklDas Beenden des einen Zyklus leitet den nächsten Zyklus ein.
Zakończenie pełnienia obowiązków przez księgowegoAusscheiden des Rechnungsführers aus dem Amt
zakończenia gromadzenia danych (planowanych i faktycznych dat);Ende der Datenerhebung (geplante und tatsächliche Zeitpunkte)
Zakończenie dochodzenia i postępowania bez wprowadzenia środkówEinstellung von Untersuchung und Verfahren ohne Maßnahmen
Kolej konwencjonalna / Zakończonekonventionelle Eisenbahnstrecke / beendet
Uruchomienie i zakończenie procesuProzess starten und beenden
Skutki zawieszenia lub zakończeniaWirkung der Suspendierung oder Beendigung
datę zakończenia postępowania ADR;das Datum des Abschlusses des AS-Verfahrens,
Śródlądowe drogi wodne / ZakończoneBinnenwasserstraße / beendet
Wyrównanie ciężaru zostało zakończone.Der Lastabgleich ist beendet.
Kopalnia zakończyła działalność operacyjną.Ein Bergwerk ist stillgelegt.