"wytrzymałość" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
wytrzymałośćFestigkeit

Beispieltexte mit "wytrzymałość"

wytrzymałość materiałówMaterialfestigkeit
wytrzymałość na rozciąganieZugfestigkeit
szczytowa wytrzymałość napięciowaSpitzenspannungsfestigkeit
Wytrzymałość na rozciąganie powyżej 1270 MPa; orazspezifische Zugfestigkeit größer als 1270 MPa und
Wytrzymałość na zgniatanie 0,342 MPa + 0 % – 10 % [1]Eindrückwiderstand 0,342 MPa + 0 % – 10 % [1]
Wytrzymałość na rozciąganie poniżej 7 × 106 N/m2; orazZugfestigkeit kleiner als 7 × 106 N/m2und
Wytrzymałość konstrukcji nośnej dużych pojazdów pasażerskichFestigkeit des Aufbaus von Kraftomnibussen
Pomaga utrzymać wytrzymałość włosówTrägt zum Erhalt der Haardichte bei
Minimalna dopuszczalna wytrzymałość na ścinanie wynosi 250 N/cm2.Die zulässige Mindestscherfestigkeit beträgt 250 N/cm2.
Dla każdej części wytrzymałość na zgniatanie należy obliczyć w sposób następujący:Der Eindrückwiderstand jedes Abschnitts wird wie folgt berechnet:
Minimalna dopuszczalna wytrzymałość na ścinanie wynosi 250 N/cm2 dla klocków hamulcowych oraz 100 N/cm2 dla zespołów szczęk hamulcowych.Die zulässige Mindestscherfestigkeit beträgt bei Bremsklotz-Einheiten 250 N/cm2 und bei Bremsbacken-Einheiten 100 N/cm2.
Oprócz tego, dźwig musi odpowiadać odpowiednim wymogom technicznym (np. wytrzymałość pasów na rozciąganie), co pozwoli na bezpieczne podnoszenie maszyny.des Weiteren muss das Hebezeug (z. B. Gurte) die entsprechenden technischen Voraussetzungen (z. B. Zugfestigkeit) haben, um die Maschine sicher heben zu können

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

mające "wytrzymałość właściwą na rozciąganie" większą, niż 12,7 × 103 m;mit einer spezifischen Zugfestigkeit größer als 12,7 × 103 m;