"wyróżnienie" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
wyróżnienieAuszeichnung

Beispieltexte mit "wyróżnienie"

naturalne wyróżnienie geomorfologicznenatürliches geomorphologisches Merkmal
Antropogeniczne wyróżnienie geomorfologiczne,Anthropogenes geomorphologisches Merkmal
Wyróżnienie geomorfologiczne powstałe w wyniku dynamiki naturalnej.Geomorphologisches Merkmal, das durch exogene Prozesse entstanden ist.
Wyróżnienie geomorfologiczne (tzn. forma terenu) powstałe w wyniku działalności człowieka.Ein durch menschliche Tätigkeit entstandenes geomorphologisches Merkmal (d. h. eine Geländeform).
Wyróżnienie geomorfologiczne (tzn. forma terenu) powstały w wyniku naturalnych procesów zachodzących na Ziemi.Ein durch geologische Vorgänge entstandenes geomorphologisches Merkmal (d. h. eine Geländeform).
Powierzchnia, na którą rzutuje się skartowane wyróżnienie.Bezugsebene, auf die das kartierte Merkmal (MappedFeature) sich bezieht.
Geometria określająca wyróżnienie w glebie.Die Geometrie, die das abgeleitete Bodenobjekt definiert.
Rola asocjacyjna wskazująca z wyróżnienia skartowanego na opisowe wyróżnienie geologiczne.Beschreibung, die das kartierte Merkmal (MappedFeature) mit einem begrifflichen geologischen Merkmal (GeologicFeature) verknüpft.
Geologiczne wyróżnienie koncepcyjne, co do którego formułuje się hipotezy, iż istnieje w świecie w sposób spójny.Konzeptionelles geologisches Merkmal, von dem angenommen wird, dass es kohärent existiert.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Powiązanie z wyróżnieniem referencyjnym gleby, na którego właściwościach opiera się uzyskana wartość.Verknüpfung zu einem abgeleiteten Bodenobjekt, auf dessen Eigenschaften der abgeleitete Wert basiert.