"wybrzeże" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

wybrzeżeKüstenstreifen

Beispieltexte mit "wybrzeże"

Wybrzeże Irlandii (od 6 do 12 mil morskich)Irische Küste (zwischen 6 und 12 Seemeilen)
Wybrzeże Atlantyku (od 6 do 12 mil morskich)Atlantikküste (zwischen 6 und 12 Seemeilen)
Wybrzeże Morza Północnego (od granicy duńsko-niemieckiej do Hanstholm) (od 6 do 12 mil morskich)Nordseeküste (deutsch-dänische Grenze bis Hanstholm) (zwischen 6 und 12 Seemeilen)
Kamerun, Wybrzeże Kości Słoniowej, Kongo, GwineaCôte d’Ivoire, Guinea, Kamerun, Kongo
Całe wybrzeże Bretanii z wyjątkiem następujących części:Die gesamte bretonische Küste, ausgenommen
Demokratyczna Republika Konga, Wybrzeże Kości Słoniowej, Gwinea, Mali, TogoCôte d’Ivoire, Guinea, Demokratische Republik Kongo, Mali, Togo
Szczególny przypadek wybrzeża zdefiniowany jako wybrzeże przy »Średniej wysokiej wodzie« (MHW).Sonderform der Uferlinie, definiert als Uferlinie bei mittlerem Hochwasser (Mean High Water) (MHW).

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Prowansja-Alpy-Wybrzeże LazuroweProvence-Alpes-Côte d'Azur
Połączenie międzysystemowe Irlandia-Zjednoczone Królestwo między wybrzeżem Irlandii i Pembroke (UK)Verbindungsleitung Irland — Vereinigtes Königreich zwischen der irischen Küste und Pembroke (UK)