"wybory" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
wyboryWahl

Beispieltexte mit "wybory"

wybory lokalneLokalwahl
wybory krajowenationale Wahl
wybory pośrednieindirekte Wahl
wybory europejskieeuropäische Wahl
wybory przedterminowevorgezogene Wahl
Wybory członków PrezydiumWahl der Präsidiumsmitglieder
wybory do związków zawodowychgewerkschaftliche Wahl
Wybory odbywają się pod kierownictwem Przewodniczącego tymczasowego, zgodnie z art. 11 i 12.Die Wahl erfolgt entsprechend Artikel 11 und 12 unter dem Vorsitz des vorläufigen Präsidenten.
Wybory Przewodniczącego i pierwszego wiceprzewodniczącego przeprowadzane są w odrębnych głosowaniach.Präsident und Erster Vizepräsident werden getrennt gewählt.
Był jedną z głównych osób uwikłanych w sfałszowane wybory prezydenckie w roku 2006.Er war einer der Hauptakteure bei der manipulierten Präsidentschaftswahl 2006.
Podkreśla się, że narodowe wybory mają się odbyć nie później niż do połowy 2005 r.;Diese allgemeinen Wahlen sollten bis spätestens Mitte 2005 stattfinden.
Należy na czas zapewnić warunki, by wybory prezydenckie miały jawny i prawdziwie demokratyczny przebieg.Die Bedingungen sollten geschaffen werden, die die Durchführung wahrhaftig demokratischer und transparenter Präsidentschaftswahlen sicherstellen.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

prawyboryPrimärwahl
wybory powszechneallgemeines Wahlrecht
wybory regionalneRegionalwahl
wybory prezydenckiePräsidentschaftswahl
wybory parlamentarneParlamentswahl
wybory uzupełniająceNachwahl