"wewnątrz" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

wewnątrzinnen

Beispieltexte mit "wewnątrz"

odgięte do wewnątrzgewinkelt innen
zakres mocowania wewnątrzSpannbereich, innen
punkt wewnątrz budynkuPunkt innerhalb des Gebäudes
migracja wewnątrz miastainnerstädtische Wanderung
Wewnątrz tego obszaru wyznaczona została „strefa podmokła”.Innerhalb dieses geografischen Gebiets wurde ein sogenanntes „Feuchtgebiet“ definiert.
Wewnątrz kawałki smażonej wieprzowiny są rozmieszczone w sposób regularny.Die Krume enthält gleichmäßig verteilte Griebenstücke.
wewnątrz i wokół struktury zabezpieczonej przed wektorami przeprowadza się nadzór i kontrolę wektorów;innerhalb und im Umkreis der vektorgeschützten Struktur werden Vektorüberwachungs- und -bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt;
Wewnątrz rady zarządzającej przedstawiciele rządów, organizacji pracodawców i organizacji pracowniczych stanowią odrębne grupy.Innerhalb des Verwaltungsrats bilden die Regierungsvertreter, die Vertreter der Arbeitnehmerorganisationen und die Vertreter der Arbeitgeberverbände jeweils eine Gruppe.
Wewnątrz szuflady do jednej ze ścian przymocowany jest okrągły guzik, a do przeciwległej ściany konstrukcja podobna do pierścienia.An einer Innenwand der Schublade ist eine Ausbuchtung und an der gegenüberliegenden Innenwand ein ringartiges Gebilde befestigt.
Za wysoka temperatura wewnątrzÜbertemperatur - Innenraum
Wyjąć kolano rurowe od wewnątrz.Den Rohrbogen von innen herausnehmen.
Wyjąć kolano rurowe od wewnątrz.Rohrbogen von innen herausnehmen.
drzwi, DIN R otwierane do wewnątrz.Tür, DIN R nach innen öffnend.
chwytak do skrzyń z chwytem od wewnątrzKastengreifer, Innengreifend
zderzak mechaniczny wychylony do wewnątrzmechanischer Anschlag eingeschwenkt
Import wewnątrz UE CIF [93]Importe aus EU-Ländern, cif [93]
Temp. wewnątrz powróciła do normyInnenraumtemperatur wieder normal
do stosowania wewnątrz i na zewnątrzVerwendung im Innen- und Außenbereich
Środowiska geologiczne wewnątrz Ziemi.Bildungsraum und Bildungsmillieu in der Lithosphäre.
wychylić do wewnątrz zderzak mechanicznymechanischer Anschlag einschwenken
zagrożenia, których źródło leży wewnątrz maszynyinhärente Gefährdungen
W przypadku zamontowania urządzenia wewnątrz pojazdu:Ist sie innen angebracht,

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

stosunki wewnątrzunijneBeziehungen innerhalb der EU
transport wewnątrzunijnyInnergemeinschaftlichen Transport
płatność wewnątrzunijnaInnergemeinschaftlichen Zahlungsverkehr
Wewnątrzunijne rejsy lotnicze i morskieFlüge und Seereisen innerhalb der Union
Wewnątrzunijne usługi lotnicze i morskieLuft- und Seeverkehr innerhalb der Union
Wewnątrzunijny handel owcami i kozami oraz ich nasieniem i zarodkamiHandel mit Schafen und Ziegen sowie deren Samen und Embryonen innerhalb der Union
Wewnątrzzakładową instalację sprężonego powietrza należy wyposażyć w zawór ograniczenia ciśnieniadas betriebsinterne Druckluftnetz sollte mit einem Druckbegrenzungsventil ausgerüstet sein
Wewnątrzzakładowe sprawozdanie na temat zgodności eksploatacji dla homologowanego typu pojazdu lub rodziny pojazdówBericht über interne Übereinstimmungsprüfung von Fahrzeugtyp bzw. Familie
Taryfy za przewóz wewnątrz Wspólnoty EuropejskiejBeförderungstarife innerhalb der Europäischen Gemeinschaft
Zapasy i zaopatrzenie w ramach handlu wewnątrzunijnegoSchiffs- und Luftfahrzeugbedarf im Rahmen des Intra-EU-Warenverkehrs
nóżki nastawcze regulowane od wewnątrz i od zewnątrzStellfüße von innen und außen verstellbar
z zamkiem błyskawicznym, wewnątrz z gumowymi uchwytami.mit Reißverschluss, mit Gummi-Haltebändern.
Wyroby konstrukcyjne dla kanalizacji ściekowej wewnątrz budynkówProdukte für die Abwasserentsorgung und -behandlung innerhalb von Gebäuden
trzpienia ułatwiającego mocowanie wewnątrz układu wydechowego pojazdu,einem Schaft zur leichteren Befestigung in einem Kfz-Auspuffsystem, und
Informacje dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych uznawanych za nieprawidłowe.Informationen über mutmaßlich unvorschriftsmäßige innergemeinschaftliche Umsätze;