"waga" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
wagaWaage

Beispieltexte mit "waga"

waga paletowaPalettenwaage
waga liczącaZählwaage
waga platformowaPlattformwaage
Waga gospodarstwaGewichtung des Betriebs
waga ręczna, cyfrowaHandwaage, digitale
waga wisząca, cyfrowaHängewaagen, digitale
waga tara nieprawidłowaTaragewicht falsch
wyjątkowo wytrzymała wagaäußerst strapazierfähige Waage
cyfrowa waga ręcznadigitale Handwaage
cyfrowa waga ręcznaDigitale Hängewaage
cyfrowa waga dźwigowaDigital-Kranwaage
Waga i przedstawianie tuszGewicht und Aufmachung der Schlachtkörper
Waga próbki winogron, w kg:Gewicht der Traubenprobe in kg:
Waga kalibrowana jest fabrycznie.Die Waage wird werksseitig kalibriert.
waga wskazówkowa szybkiego działaniaZeigerschnellwaage
waga czterech oryginalnych bloków lub lizawekGewicht von 4 Originalblöcken oder -steinen
waga mająca zastosowanie do kontrahenta „i”.der Gewichtung von Gegenpartei i.
Waga ryzyka (RW) 290 % dla giełdowych ekspozycji kapitałowych.Risikogewicht (RW) 290 % für börsengehandelte Beteiligungspositionen,
RW waga ryzyka równa 20 %;RW einem Risikogewicht von 20 %,
ilość i waga substancji sklasyfikowanej;die Menge und das Gewicht des erfassten Stoffs;
praktyczna waga wisząca o dużej dokładnościpraktische Hängewaage mit hoher Genauigkeit
Aktualna waga zostaje wyrównana i wyświetlona.Das aktuelle Gewicht wird abgeglichen und angezeigt.
mechaniczna waga wisząca do pomiarów dokładnychmechanische Hängewaage für genaue Wägungen
której waga brutto wynosi poniżej dwóch kilogramów.ein Bruttogewicht von weniger als zwei Kilogramm hat.
Krajowa waga gospodarstwa obliczona przez państwo członkowskieNationale Gewichtung berechnet durch den Mitgliedstaat

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

uwagaAnmerkung
uwagaBemerkung
uwagaHinweis
uwagaWarnung
uwagaAchtung
uwaga wstępnaVorbemerkung
równowaga budżetowaHaushaltsausgleich
równowaga ekologicznaökologisches Gleichgewicht
UWAGA NIEBEZPIECZEŃSTWOAchtung Gefahr
uwaga, zmieniony wymiar.Achtung, Abmessung geändert
równowaga instytucjonalna (UE)Institutionelles Gleichgewicht (EU)
Waga opakowania nie została wzięta pod uwagę przy porównywaniu.Das Verpackungsgewicht wurde bei dem Vergleich nicht berücksichtigt.
Waga ryzyka (RW) 370 % dla wszystkich innych ekspozycji kapitałowych.Risikogewicht (RW) 370 % für alle sonstigen Beteiligungspositionen.
Waga przypisana każdemu z kryteriów powinna być proporcjonalna do ryzyka.Die Gewichtung jedes Kriteriums sollte dem jeweiligen Risiko entsprechen.
Waga ryzyka (RW) 190 % dla ekspozycji z tytułu niepublicznych instrumentów kapitałowych w portfelach, które są w wystarczającym stopniu zróżnicowane.Risikogewicht (RW) 190 % für Positionen aus privatem Beteiligungskapital in ausreichend diversifizierten Portfolios,
Ilość (waga netto w tonach)Menge (in Tonnen Nettogewicht)
Swobodna uwaga na temat wartości.Frei formulierte Anmerkung zum Wert.
Uwaga - niebezpieczeństwo zakleszczenia.Vorsicht Klemmgefahr.
Zob. także uwaga dodatkowa 2 do działu 17Siehe auch die Zusätzliche Anmerkung 2 zu Kapitel 17.
Przy „Aktualna waga“ wyświetlane jest „0“.Bei „Aktuelles Gewicht“ wird „0“ angezeigt.
Uwaga: podlega/podlegają ocenie państw członkowskich.Anmerkung: Von den Mitgliedstaaten zu bewerten.
Objętość destylowanego wina/waga otrzymanego destylatu:Volumen des destillierten Weins/Gewicht des gewonnenen Destillats