"wścieklizna" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

wściekliznaTollwut

Beispieltexte mit "wścieklizna"

Profilaktyczne środki zdrowotne w przypadku chorób lub zakażeń innych niż wściekliznaGesundheitsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen andere Krankheiten oder Infektionen als Tollwut

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;Angaben zu Gesundheitsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen andere Krankheiten oder Infektionen als Tollwut;
informacje na temat zastosowania wszelkich profilaktycznych środków zdrowotnych w odniesieniu do chorób lub zakażeń innych niż wścieklizna;Einhaltung der Gesundheitsmaßnahmen zur Vorbeugung gegen andere Krankheiten oder Infektionen als Tollwut;