"właściwości" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
właściwościMerkmale
właściwościEigenschaften

Beispieltexte mit "właściwości"

Właściwości jezdneLaufeigenschaft
Właściwości owocu:Merkmale der Frucht:
właściwości antystatyczneantistatische Eigenschaften
szczególne właściwościsonstige Besonderheiten
właściwości mechaniczne betonuBeschaffenheit des Betons
Podstawy właściwości sąduBegründung der gerichtlichen Zuständigkeit
doskonałe właściwości kryjącehohe Deckkraft
Pomiar właściwości akustycznychMessung der akustischen Merkmale
Wymagane właściwości nawierzchniErforderliche Merkmale der Oberfläche
Właściwości fizyczne, chemiczne lub organoleptycznePhysikalische, chemische und/oder sensorische Eigenschaften
Właściwości fizyczno-chemiczne laktoferyny bydlęcejPhysikalisch-chemische Eigenschaften von Rinder-Lactoferrin
Właściwości charakterystyczne dla profilu glebowego.Beobachtbare Eigenschaften zur Beschreibung des Bodenprofils.
Właściwości charakterystyczne dla fragmentu profilu.Beobachtbare Eigenschaften zur Beschreibung des Profilelements.
Właściwości charakterystyczne dla obszaru badań gleby.Beobachtbare Eigenschaften zur Beschreibung des Bodenstandorts.
Właściwości biologiczne mikroorganizmu w produkcie biobójczymBiologische Eigenschaften des Mikroorganismus in dem Biozidprodukt
Właściwości biologiczne charakterystyczne dla profilu glebowego.Zur Beschreibung des Bodenprofils beobachtete biologische Parameter.
OM_Process odpowiada obserwowanej właściwości.Der OM_Process muss für die beobachtete Eigenschaft geeignet sein.
Wartość określająca dolną granicę danej właściwości.Wert, der die untere Grenze einer bestimmten Eigenschaft definiert.
Wartość określająca górną granicę danej właściwości.Wert, der die obere Grenze einer bestimmten Eigenschaft definiert.
W kilku maskach wprowadzania danych można określić właściwościin mehreren Eingabemasken werden die Eigenschaften bestimmt
Pokrycie zapewniające dziedzinę i zakres jako osobne właściwości.Coverage, das den Definitionsbereich und den Wertebereich als separate Eigenschaften angibt.
Podstawą utrwalonej renomy „Rillettes de Tours” są ich specyficzne właściwości.Durch ihre Besonderheiten haben die „Rillettes de Tours“ einen soliden Ruf erworben.
Produkt nie wykazuje jasno określonych profilaktycznych lub terapeutycznych właściwości.Die Ware verfügt über keine klar definierten prophylaktischen oder therapeutischen Eigenschaften.
sprawdzenie właściwości w locie;Kontrolle der Steuerungseigenschaften,
Niekorzystne właściwości chemiczne [1]Schlechte chemische Eigenschaften [1]
tabela do porównywania właściwości materiałówVergleichstabelle über Materialeigenschaften
istotnych właściwości konstrukcyjnych i projektowych,wesentliche Bau- und Konstruktionsmerkmale, Rahmen:
Wartość liczbowa właściwości podlegającej ograniczeniu.Numerischer Wert der eingeschränkten Eigenschaft.
Najważniejsze właściwości elektrycznego układu napędowegoHauptmerkmale des elektrischen Antriebssystems
Nazwa właściwości wyróżnienia referencyjnego (SoilDerivedObjectParameterNameValue):Name des Bodenobjekt-beschreibenden Parameters (SoilDerivedObjectParameterNameValue)

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

inne właściwości, jakweitere Eigenschaften wie
Właściwości fizyczne charakterystyczne dla profilu glebowego.Zur Beschreibung des Bodenprofils beobachtete physikalische Parameter.
Właściwości fizyczne charakterystyczne dla fragmentu profilu.Zur Beschreibung des Profilelements beobachtete physikalische Parameter.
Właściwości chemiczne charakterystyczne dla profilu glebowego.Zur Beschreibung des Bodenprofils beobachtete chemische Parameter.
Właściwości chemiczne charakterystyczne dla fragmentu profilu.Zur Beschreibung des Profilelements beobachtete chemische Parameter.
Właściwości fizyczno-chemiczne zeaksantyny Strata przy suszeniuPhysikalisch-chemische Eigenschaften von synthetischem Zeaxanthin Trocknungsverlust
właściwości fizykochemiczne istotne dla przeprowadzenia badania,physikalisch-chemische Eigenschaften, die für die Durchführung der Studie relevant sind;
Właściwości geometryczne agregacji pokrycia siatkowego ukształtowania terenu.Geometrische Eigenschaften der Höhenlagengitter-Coverage-Aggregation.
o następujących właściwościach fizycznych:mit folgenden physikalischen Eigenschaften:
szczególnych właściwości opakowania (kolor, kształt);spezielle Gestaltung der Verpackung (Farbe, Form);
Wskazuje geometryczne właściwości obiektu przestrzennego.Beschreibt die geometrischen Eigenschaften des Geo-Objekts.
Daje jedną wartość właściwości ukształtowania terenu.Sie stellt einen einzelnen Höhenlageneigenschaftswert dar.
Ocena właściwości zbadanego nagromadzenia węglowodorów.Bohrung zur Beurteilung der Eigenschaften eines nachgewiesenen Kohlenwasserstoffvorkommens.
Iskierniki wyzwalane posiadające obie następujące właściwości:getriggerte Schaltfunkenstrecken mit allen folgenden Eigenschaften:
Zakres wartości liczbowej właściwości podlegającej ograniczeniu.Numerischer Wertebereich der eingeschränkten Eigenschaft.