"włączać" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
włączaćeinbinden

Beispieltexte mit "włączać"

Nie włączać napięcia sterującego.Steuerspannung nicht einschalten.
Podczas prowadzenia prac serwisowych nie wolno włączać maszyny.die Anlage darf während der Wartungsarbeiten nicht in Betrieb sein
Należy określić środki, które można włączać do programów pszczelarskich.Die Maßnahmen, die in die Imkereiprogramme aufgenommen werden können, sollten angegeben werden.
Światła kierunkowskazów muszą się włączać niezależnie od innych świateł.Das Aufleuchten der Fahrtrichtungsanzeiger muss unabhängig von den anderen Leuchten erfolgen.
Można je np. włączać do sprawozdań z monitorowania, o których mowa w akapicie drugim niniejszego ustępu.Sie können beispielsweise in die in Unterabsatz 2 genannten Überwachungsberichte integriert werden.
Części i materiały, za które pobrano osobną zapłatę, należy włączać do podstawowego obrotu towarowego.Gesondert in Rechnung gestellte Teile und Materialien sind beim allgemeinen Warenverkehr zu erfassen.
Pod żadnym pozorem nie wolno włączać maszyny/instalacji, jeśli ktokolwiek znajduje się wewnątrz osłon ochronnych.keinesfalls die Maschine/Anlage starten, wenn sich Personen innerhalb der Schutzeinhausung befinden

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

W razie niebezpieczeństwa wystąpienia mrozu wyjąć pompę wodną z miski (jeżeli pompa zamarzła, nie wolno jej włączać należy ją najpierw powoli odmrozić).Wasserpumpe bei Frostgefahr aus der Wanne nehmen (bereits eingefrorene Pumpen nicht einschalten - langsam auftauen).