"uzębienie" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

uzębienieVerzahnung
uzębienieZahnung
uzębienieDentition

Beispieltexte mit "uzębienie"

uzębienie płytyVerzahnung der Platte
uzębienie zgrubneSchruppzahnung
uzębienie do obróbki wykańczającejSchlichtzahnung
uzębienie skośne, wklęsłe, strona półokrągła frezowana.schräg verzahnt, hohl, die halbrunde Seite gefräst.
uzębienie do obróbki zgrubnej, prawy skręt linii śrubowej o kącie około 25°Schruppzahnung, Rechtsdrall ca. 25°

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

typ a, z uzębieniem naprzemian skośnym, skrawające na 3 bokachForm A, kreuzverzahnt, auf 3 Seiten schneidend
płaskie, o tępych krawędziach, obie strony z uzębieniem promieniowymflachstumpf, beide Seiten mit Radialverzahnung