"udźwig" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
udźwigTragfähigkeit
udźwigTragkraft

Beispieltexte mit "udźwig"

udźwig sprawdzonyTragfähigkeit geprüft
dop. udźwigzulässige Tragfähigkeit:
Dop. udźwigzul. Tragkraft

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

dwudźwigarowy żuraw podwieszanyZweiträger-Hängekran
zalecany udźwig: w przypadku materiału okrągłego, dobei Rundmaterial bis
Używać tylko odpowiedniego środka transportu o wystarczającym udźwigu!Nur geeignetes Transportfahrzeug mit ausreichender Tragkraft verwenden!
Zawiesić poczwórny wieszak o wystarczającym udźwigu na uchwytach żurawiahängen Sie ein Vierergehänge mit ausreichender Tragkraft in die Kranösen
Do prac przeładunkowych używać wyłącznie dźwignic i urządzeń do mocowania ładunków o wystarczającym udźwigu!bei Verladearbeiten nur Hebezeuge und Lastaufnahmeeinrichtungen mit ausreichender Tragkraft einsetzen