"telekomunikacja" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
telekomunikacjaTelekommunikation

Beispieltexte mit "telekomunikacja"

telekomunikacja radiowadrahtlose Nachrichtenübermittlung
poczta i telekomunikacjaPost- und Fernmeldewesen
Telekomunikacja Należy przenieść i wprowadzić w życie nowe ramy prawne UE dla komunikacji elektronicznej.Telekommunikation Übernahme und Anwendung des neuen EU-Rahmens für elektronische Kommunikationen.
Należy również przyśpieszyć restrukturyzację zakładów usług publicznych (sektor elektryczności, paliw i gazu, sektor transportu kolejowego, lotniczego, telekomunikacja itd.).Beschleunigte Umstrukturierung größerer öffentlicher Versorgungsunternehmen (Strom, Mineralöl und Erdgas sowie Eisenbahn, Flugverkehr, Telekommunikation usw.).

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Działania informacyjno-komunikacyjne, w tym telekomunikacja, usługi informacyjne, programowanie, doradztwo i działalność pokrewnaInformations- und Kommunikation, einschließlich Telekommunikation, Informationsdienstleistungen, Erbringung von Dienstleistungen der Informationstechnologie
Działalność wydawnicza, usługi w zakresie nagrywania dźwięku, programów telewizyjnych, filmów i transmisji radiowych, poczta i telekomunikacja, usługi komputerowe i przetwarzania danych.Verlagswesen, Tonaufnahmen, Herstellung von Fernsehprogrammen, Filmen, Rundfunksendungen, Post- und Telekommunikationsdienstleistungen, Computer- und EDV-Dienstleistungen.