"technologia" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
technologiaTechnologie

Beispieltexte mit "technologia"

Technologia napędowaAntriebstechnik
Technologia produkcjiFertigungstechnik
Technologia spożywczaLebensmitteltechnik
Technologia informacyjnaInformationstechnik
Technologia komunikacyjnaKommunikationstechnologie
czysta technologiasaubere Technologie
Technologia tworzyw sztucznychKunststofftechnik
Technologia ochrony środowiskaUmwelttechnik
Technologia odlewów ciśnieniowychDruckgusstechnik
technologia podwójnego zastosowaniaTechnologie mit doppeltem Verwendungszweck
Technologia kodów kreskowych/opisywaniaBarcode-/ Beschriftungstechnik
Technologia dozowania i kontroliDosier- und Prüftechnik
Technologia informatyczna i sieć ITComputersysteme und IT-Netzwerke
Technologia napędowa - Technika liniowaAntriebstechnik - Lineartechnik
technologia do szybkiego dojścia na przegłosTechnologie für schnellen Zugriff auf Umlaute
technologia krakingu katalitycznego i termicznego.Technologie zum katalytischen und thermischen Cracken.
Technologia reformingu katalitycznego i izomeryzacji;Technologie zum katalytischen Reformieren und zur Isomerisierung,
Technologia i twórcze projektowanie mogą w istotny sposób przyczynić się do znalezienia sposobu reakcji na te zagrożenia.Technik und kreatives Design können zu möglichen Abwehrreaktionen einen bedeutenden Beitrag leisten.
Energetyka - Technologia solarnaEnergietechnik - Solartechnik
Nowa technologia w zakresie łagodzenia zmiany klimatu zostanie ułatwiona dzięki rozszerzonej pilotażowej i integracyjnej demonstracji.Neue Technologien zum Klimaschutz werden durch eine erweiterte Erprobung und integrative Demonstration vereinfacht.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

biotechnologiaBiotechnologie
nanotechnologiaNanotechnik
Technologia sieciowaNetzwerktechnik
technologia pakowaniaVerpackungstechnik
Technologia pompowaniaPumpentechnik
technologia tradycyjnaherkömmliche Technologie
technologia recyklinguRecycling-Technologie
Termin ‘technologia’ obejmuje ’oprogramowanie’.”Der Ausdruck ‚Technologie‘ bezeichnet auch „Software“.“
Środki związane z technologiami budowlanymi (masa termiczna itd.)Gebäudebezogene Maßnahmen (thermische Masse usw.)
Organ powinien chronić i inwestycje wspólnotowe już dokonane w technologiach i infrastrukturze kosmicznej.Die Behörde sollte die bereits getätigten Investitionen der Gemeinschaft in Raumfahrttechnologien und -infrastruktur schützen und bestmöglich nutzen.
Dostępne oprogramowanie umożliwia stosowanie wirtualnych metod testowania opartych na technologiach wspomaganych komputerowo.Dank der vorhandenen Software ist es möglich, virtuelle, auf rechnergestützten Techniken beruhende Prüfverfahren anzuwenden.
W przyszłości w ofercie mogą pojawić się pojazdy oparte na specjalnych technologiach zapewniających efektywne wykorzystanie energii.Künftig werden vielleicht Fahrzeuge mit speziellen energiesparenden Technologien angeboten, an denen zusätzliche Prüfprogramme durchgeführt werden könnten.
Lampa elektronopromieniowa kolorowa, wyposażona w wyrzutnie elektronów umieszczone obok siebie (technologia in-line) o wymiarze przekątnej ekranu 79 cm lub większejFarbkathodenstrahlröhren, mit Elektronenkanonen in Reihenanordnung (sogenannte In-Line-Technik) mit einer Diagonalen des Bildschirms von 79 cm oder mehr
Przełączniki elektroniczne, włączając zabezpieczone temperaturowo przełączniki elektroniczne, składające się z tranzystora i logicznej płytki półprzewodnikowej (technologia chip-on-chip)elektronische Schalter, auch temperaturgeschützt, aus einem Transistor und einem Logikschaltkreis (Chip-on-chip-Technologie)