"szczegół" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
szczegółEinzelheit

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

szczegółyBesonderheiten
szczegółowość budżetusachliche Spezialität des Budgets
szczegółowe badania geochemicznedetaillierte geochemische Untersuchung
szczegółowa instrukcja eksploatacjidetaillierte Betriebsanleitung
szczegółowa rejestracja geofizycznadetaillierte geophysikalische Untersuchungen
przepisy szczegółowe dotyczące:spezifische Vorschriften für
Szczegółowe informacje o towarachAngaben zu den Waren
szczegółowy plan punktów etapowych,einen detaillierten Meilensteinplan;
szczegółowe dane dotyczące lotniska;Details zum Flugplatz;
Szczegółowe informacje o towarach (*)Angaben zu den Waren (*)
Szczegółowe cele programu operacyjnegoEinzelziele des operationellen Programms
szczegóły zastosowanej procedury testowej,Einzelheiten der angewandten Methode;
szczegółowe wiercenie poszukiwawcze rdzeniowanesystematische Erkundung mittels Kernbohrverfahren
Cele szczegółowe programu to:Die Einzelziele des Programms lauten:
Bardziej szczegółowy opis funkcji.Ausführlichere Beschreibung der Funktion.
Zastosowanie i wymagania szczegółoweAnwendung und spezifische Anforderungen
Należy przedstawić szczegółowy podział.Bitte genau aufschlüsseln.
fakultatywnych danych szczegółowych dotyczących:fakultative Angaben betreffend
obowiązkowych danych szczegółowych dotyczących:obligatorische Angaben betreffend
Przygotowywanie szczegółowych specyfikacji technicznychAusarbeitung der besonderen technischen Spezifikationen