"sprężyna" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

sprężynaFeder
sprężynaSchleuderfeder

Beispieltexte mit "sprężyna"

sprężyna gazowaGasfeder
sprężyna powrotnaFederrückzug
sprężyna naciskowaDruckfeder
sprężyna kolumnowaSchenkelfeder
sprężyna talerzowaTellerfeder
sprężyna odśrodkowa doSchleuderfeder zum
sprężyna do drążka łączącegoFeder für Verbindungsstange
sprężyna do talerza centrującegoFeder für Zentrierteller
sprężyna do talerza centrującegoFeder zum Zentrierteller
sprężyna do drążka łączącegoFeder zur Verbindungsstange
sprężyna zamienne z trzpieniem karbowanymErsatzfeder mit Kerbstift
Sprężyna siłownika napinającego - błąd paryFeder Spannzylinder - Paarfehler
Zbyt słaba sprężyna gazowaGasdruckfeder zu schwach
Elementy rozrusznika nawrotnego, jak linka, zapadka, rolka i sprężyna do zapuszczania silnikaTeile des Reversierstarters wie Anwerfseil, Anwerfklinke, Anwerfrolle, Anwerffeder
wrzeciono posiada gwint trapezowy, ramiona mają kształt litery u. sprężyna rozprężna zamocowana w sposób uniemożliwiający wypadnięcie.Die Spindel hat Trapezgewinde, die Schenkel haben U-Form, mit unverlierbarer Spreizfeder.

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

sprężyna naciągowaZugfeder
ze sprężynamimit Federn
przyrządów lub aparatury objętych sekcją XVIII, włącznie ze sprężynami do zegarów lub zegarków;Instrumente und Apparate des Abschnitts XVIII, einschließlich Uhrfedern;
Materace ze sprężynami wewnątrz (z wyłączeniem z gumy komórkowej, z tworzyw sztucznych komórkowych)Auflegematratzen mit Federkern (nicht aus Zellkautschuk oder -kunststoff)
Materace (z wyłączeniem ze sprężynami wewnątrz, z gumy komórkowej, z tworzyw sztucznych komórkowych)Auflegematratzen (ohne Federkern, nicht aus Zellkautschuk oder -kunststoff)