"sport" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

sportSport

Beispieltexte mit "sport"

sport zawodowyBerufssport

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

transportTransport
transportTransportieren
transportowaniefördern
eksportujexportieren
eksportAusfuhr
tor transportowyBahn
transport maszynyMaschine transportieren
masa transportowyTransportgewicht
podwozia transportoweTransportfahrwerke
skrzynki transportoweTransportkisten
magazynowanie i transportLagerung und Transport
eksport / importExportieren/Importieren
transport i posadowienieTransport und Aufstellung
transport i przechowywanieTransport und Lagerung
płyta wózka transportowegoFührungswagenplatte
Transport wózkiem widłowymTransport mit dem Gabelstapler
sport, w szczególności na poziomie najbliższym obywatelowi.Sport, insbesondere Breitensport.
Inteligentny, zielony i zintegrowany transportIntelligenter, umweltfreundlicher und integrierter Verkehr
tylko spożycie gospodarstw domowych oraz eksportnur Konsumausgaben der privaten Haushalt und Exporte
Strefy Przetwarzania Produktów Eksportowych/Jednostki Zorientowane na EksportFreie Exportzonen/Exportorientierte Betriebe.
Eksport / Import danychDaten exportieren /importieren
system transportu i przygotowaniaTransport- und Bereitstellungssystem
zamocowanie do przejazdu transportowegoBefestigung für Transportfahrt
dop. moment obciążenia transportowegozulässiges Transportmoment
zasady bezpieczeństwa podczas transportuSicherheitshinweise für den Transport
Transport, magazynowanie, montaż, demontażTransport, Lagerung, Einbau, Abbau
Przestrzegać wskazówek dotyczących transportuTransportanweisungen beachten