"smoła" auf Deutsch


Polnisch
Deutsch
smołaTeer

Beispieltexte mit "smoła"

Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylowane, włącznie ze smołami odzyskanymiTeer aus Steinkohle, Braunkohle oder Torf und andere Mineralteere, auch entwässert oder teilweise destilliert, einschließlich rekonstituierte Teere
Kwaśne ekstrakty olejowe (węgiel), smoła wolna od zasad;Extraktöle (Kohle), sauer, teerbasenfrei
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła zasadowa, frakcja kolidynowa;Extraktöle (Kohle), Teerbase, Kollidinfraktion
Pozostałości po ekstrakcji (węgiel), niskotemperaturowa alkaliczna smoła węglowa;Extraktrückstände (Kohle), Niedertemperaturkohlenteer alkalisch
Destylaty (węgiel), smoła węglowa – pozostałości olejów pirolitycznych, oleje naftalenowe;Destillate (Kohle), Pyrolyseöle aus Kohlenteerrückständen, Naphthalinöle
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła węglowa – pozostałości olejów pirolitycznych, oleje naftalenowe;Extraktöle (Kohle), Pyrolyseöle aus Kohlenteerrückständen, Naphthalinöle
Oleje ekstrakcyjne (węgiel), smoła węglowa – pozostałości olejów pirolitycznych, olej naftalenowy, pozostałości po destylacji;Extraktöle (Kohle), Pyrolyseöle aus Kohlenteerrückständen, Naphthalinöl, Destillationsrückstände
Woski parafinowe (węgiel), węgiel brunatny i smoła wysokotemperaturowa, poddane działaniu gliny (CAS nr 97926-77-7), jeśli zawierają > 0,005 % wagowych benzo[a]pirenuParaffinwachse (Kohle), Braunkohlen-Hochtemperatur-Teer, mit Ton behandelt (CAS-Nr. 97926-77-7), falls der Benzo[a]pyrengehalt > 0,005 Gew.-% beträgt

Weitere Polnisch-Deutsch Übersetzungen

Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie;Destillate (Kohlenteer), Leichtöle,
Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe;Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle
Destylaty (smoła węglowa), oleje lekkie, frakcja obojętna;Destillate (Kohlenteer), Leichtöle, neutrale Fraktion;
Pozostałości po destylacji oleju kreozotowego (smoła węglowa);Rückstände (Kohlenteer), Kreosotöldestillation
Pozostałości po destylacji oleju antracenowego (smoła węglowa);Rückstände (Kohlenteer), Anthracenöldestillation
Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, oleje niskonaftalenowe;Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle, naphthalinarm
Destylaty (smoła węglowa), oleje naftalenowe, frakcja metylonaftalenowa;Destillate (Kohlenteer), Naphthalinöle, Methylnaphthalin-Fraktion;