"rozdzielczość" auf Deutsch


Polnisch

Deutsch Übersetzung

rozdzielczośćZiffernschritt
rozdzielczośćZiffernschrittwert
rozdzielczośćAuflösung

Beispieltexte mit "rozdzielczość"

rozdzielczość optycznaoptische Auflösung
rozdzielczość 1200 × 1600 pikseli,einer Auflösung von 1200 × 1600 Pixel,
rozdzielczość wyświetlacza 0,1 dbDisplayauflösung 0,1 dB
Rozdzielczość południowo-północna siatki cechuje się równomierną rozpiętością kątową.Das Nord-Süd-Raster des Gitters muss einen gleichmäßigen Winkelabstand aufweisen.
Rozdzielczość tempa obracania równą 6 °/s lub mniejszą, z dokładnością równą 6 °/s lub mniejszą.Auflösung der Drehrate (rate resolution) kleiner/gleich 6 °/s und Genauigkeit kleiner/gleich 0,6 °/s,
Rozdzielczość pomiaru czasu w układzie zapisu lub systemie przetwarzania danych musi wynosić ± 15 sekund.Das Aufzeichnungs- oder Datenverarbeitungssystem muss eine Auflösung von ± 15 Sekunden haben.
Rozdzielczość 12 bitów i "całkowity czas przetwarzania" z maksymalna rozdzielczością poniżej 200 ns; lubAuflösung von 12 bit mit einer 'Gesamtwandlungszeit' kleiner als 20 ns,
Oznacza to, że mają one ten sam typ zakresu, system odniesienia za pomocą współrzędnych oraz rozdzielczość.Ihre Wertebereiche, Koordinatenreferenzsysteme und Auflösungen müssen also gleich sein.
parametry techniczne danych, w tym rozdzielczość przestrzenną i pasma spektralne;der technischen Merkmale der Daten einschließlich der räumlichen Auflösung und der Spektralbänder;
Wymiary, rozdzielczość i atrybuty prezentacji obrazu radarowego są zgodne z odpowiednimi wymogami dotyczącymi radarów.Größe, Auflösung und Attribute der Radarbilddarstellung müssen den einschlägigen Anforderungen entsprechen.
Szybkość przetwarzania cyfrowego równą lub większą niż 100 milionów próbek na sekundę i rozdzielczość 8 bitów lub większą; orazDigitalisierungsrate größer/gleich 100 × 106 Abtastwerte (samples) pro Sekunde und einer Auflösung von 8 bit oder mehr und